Yeni bir aygıt algılandığında, o konumda uygun bir sürücü paketinin hazırlanıp hazırlanmadığını algılamak için, Windows, sürücü deposunu denetler. Aksi takdirde, Windows, bir sürücü paketi bulup sürücü deposuna yerleştirmek için çeşitli konumları denetler. Bu konumlar sırasıyla şöyledir:

 1. Bu konu altında açıklandığı gibi, DevicePath kayıt defteri ayarlarında belirtilen klasörler.

 2. Web üzerindeki Windows Update Daha fazla bilgi için, bkz. Windows'u, Aygıt Sürücülerini Windows Update'te Araması için Yapılandırma.

 3. Kullanıcı tarafından sağlanan dosya yolu veya medya.

Windows, sürücü paketini konumlandırdıktan sonra, paket, sürücü deposuna kopyalanır ve sonra o konumdan yüklenir.

Bu konu, Aygıt Yöneticisi tarafından bir sürücü paketi bulmak üzere aranan klasörlerin listesini değiştirmek için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Windows'u, Aygıt Sürücülerini Ek Klasörlerde Araması için yapılandırmak için:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın. Başlat'ı tıklatın ve Aramayı Başlat kutusuna regedit yazın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarına gidin:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. Ayrıntılar bölmesinde DevicePath’i çift tıklatın.

 5. Her klasör yolunu noktalı virgülle birbirinden ayırarak ayara ek klasör yolları ekleyin. %systemroot%\inf'in, değerin içindeki klasörlerden biri olduğundan emin olun.

Dikkat

%systemroot%\inf'i DevicePath kayıt defteri girişinden kaldırmayın. Bu klasörün kaldırılması, sürücü yüklemesini yarıda kesebilir.

Dikkat edilecek diğer noktalar
 • Aşağıdakileri kullanarak yolları ekleyebilirsiniz:

  • c:\klasöradı gibi sürücü harfleri ve klasörler

  • %systemdrive%\klasöradı gibi ortam değişkenleri

  • \\sunucu\paylaşım gibi ağ yolları

  Belirttiğiniz liste tek sıra şeklinde olmalıdır ve her klasör birbirinden noktalı virgülle ayrılmalıdır.

 • DevicePath kayıt defteri girişinde listelenen klasörler başka alt klasörler içerir. Bu alt klasörler de aramaya dahil edilir. Örneğin, c:\ yollardan biri olarak yazıldığında, Windows tüm sürücüyü arar.

 • DevicePath kayıt defteri tarafından başvurulan bir klasöre bir sürücü paketi eklendiğinde, paket üzerindeki imzanın oluşturduğu istemlerden hiçbiri kaldırılmaz. Paket imzalanmamışsa veya bilinmeyen veya güvenilir olmayan bir yayımcı tarafından imzalanmışsa, kullanıcının karşısına yayımcıyı kabul etmesine yönelik iletişim kutuları çıkmaya devam eder. Güvenilen Yayımcılar sertifika deposundaki sürücüyü imzalamak için kullanılan sertifikanın dahil edilmesi durumunda bu ek istem ortadan kalkar. Daha fazla bilgi için, Microsoft Web sitesinde bulunan aygıt sürücülerinin imzalanması hakkındaki belgelere bakın (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923).


İçindekiler