Bu konu, bilgisayarınızı başlattığınızda, Tak ve Çalıştır olmayan bir aygıt sürücüsünün nasıl başlatılacağını yapılandırmak için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir.

Dikkat

Önyükleme aygıtının veya sistem aygıtının başlangıç türünün yanlış biçimde değiştirilmesi, sistemin kararsız duruma gelmesine veya önyükleme yapamamasına yol açabilir veya aygıtın tamamen çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Bu ayarı değiştirmeden önce, yönergeleri tümüyle anladığınızdan emin olun.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Tak ve çalıştır olmayan bir aygıt sürücüsünün başlangıç türünü değiştirmek için:
  1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

  2. Görünüm menüsünü ve ardından Gizli aygıtları göster'i tıklatın.

  3. Tak ve Çalıştır Olmayan Sürücüler'i çift tıklatın, bir aygıt seçip sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  4. Başlangıç'ın altındaki Sürücü sekmesinde bir Tür seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Sürücü ilk yüklendiğinde, Başlangıç Türü sürücünün gerektirdiği varsayılan türe dönüştürülür. Varsayılanı değiştirmek için aşağıdaki tabloda gösterilen seçenekleri kullanabilirsiniz. Başlangıç türünü değiştirirken dikkatli olun, bu ayarı değiştirmeden önce yönergeleri tümüyle anladığınızdan emin olun.

Başlangıç Türü Açıklama

Otomatik

Sistemin her başlatıldığında, önyükleme aygıtları ve sistem aygıtları başlatıldıktan sonra başlar. Temel sistem işleyişine zarar vermeyen aygıtlar için bu seçeneği tıklatın.

Önyükleme

Sistem her başlatıldığında, diğer aygıtlar başlatılmadan önce başlar. Sistemin işleyişi için gerekli olan aygıtlar için bu seçeneği tıklatın.

İstek

Aygıt algılandığında veya belirli bir eylem için gerekli olduğunda başlar. Temel sistem işleyişine zarar vermeyen ve aygıtın algılanması için gerekli olmayan aygıtlar için bu seçeneği tıklatın.

Sistem

Sistem her başlatıldığında, önyükleme aygıtları başlatıldıktan sonra başlar. Sistemin işleyişi için gerekli olan aygıtlar için bu seçeneği tıklatın.


İçindekiler