Bir Tak ve Çalıştır aygıt yüklediğinizde Windows, aygıtın bilgisayarınızda yüklü olan diğer aygıtlarla uygun biçimde çalışması için aygıtı otomatik olarak yapılandırır. Bu yapılandırma sürecinin bir bölümü olarak, Windows, yüklediğiniz aygıta benzersiz bir sistem kaynakları kümesi atar. Bu kaynaklar, aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerebilir:

  • Kesme isteği (IRQ) satır numaraları

  • Doğrudan bellek erişimi (DMA) kanalları

  • Giriş/çıkış (G/Ç) bağlantı noktası adresleri

  • Bellek adresi aralıkları

Bu terimlerin açıklamaları için, Aygıt Yönetimi Sözlüğü'ne bakın.

Aygıtınıza atanan her kaynak benzersiz olmalıdır. Aksi takdirde, aygıt düzgün çalışmayabilir. Tak ve Çalıştır aygıtlar için, Windows bu kaynakları uygun biçimde yapılandırır. Ancak, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak, aygıtları elle ayarlayabilirsiniz.

Genellikle kaynak ayarlarını elle değiştirmekten kaçının, çünkü böyle yaptığınızda ayarlar sabit hale gelir ve bu nedenle Windows, kaynakları diğer aygıtlara dağıtırken daha az esnekliğe sahip olur. Çok fazla kaynak sabit hale gelirse, Windows, yeni Tak ve Çalıştır aygıtları yükleyemeyebilir.

Bazen, iki aygıt da aynı kaynakları ister ve bu durum aygıt çakışmasına yol açar. Bu durum ortaya çıkarsa, her ayarın benzersiz olduğundan emin olmak için kaynak ayarlarını elle değiştirebilirsiniz. Ancak, PCI aygıtlarındaki kesmeler gibi bazı kaynaklar, bilgisayarınız üzerindeki sürücülere bağlı olarak paylaşılabilir.

Yüklediğiniz aygıtın türüne bağlı olarak, bu ayarları elle yapılandırmanız gerekebilir. Tak ve Çalıştır olmayan bir aygıt yüklerken, Windows, aygıta yönelik kaynak ayarlarını otomatik olarak yapılandıramaz. Yönergeler için, aygıtınızla birlikte gelen el kitabına bakın.

Dikkat

Kaynak ayarlarının yanlış biçimde değiştirilmesi, donanımınızı devre dışı bırakabilir, bilgisayarınızın düzgün çalışmamasına veya bozulmasına neden olabilir. Kaynak ayarlarını yalnızca, yeni ayarların diğer donanımla çakışmayacağından eminseniz veya donanım üreticisi, bir aygıt için belirli kaynak ayarları sağlamışsa değiştirin.


İçindekiler