Bu konu, belirli aygıt türlerine özgü olan ayarları değiştirmek için kullanabileceğiniz yordamları içermektedir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Ağ bağdaştırıcısı ayarlarını değiştirme

Ağ bağdaştırıcılarının aygıt özellikleri, aygıta göre değişir. Hangi ayarları değiştirmeniz gerektiğini belirlemek için aygıt üreticisinin yönerge el kitabını okuyun.

Ağ bağdaştırıcısı ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Ağ bağdaştırıcıları'nı çift tıklatın.

 3. İstediğiniz ağ bağdaştırıcısını sağ tıklatıp ardından Özellikler’i tıklatın.

 4. Gelişmiş sekmesinde, istediğiniz uygun değişiklikleri yapın.

COM veya LPT bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

COM veya LPT bağlantı noktası ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Bağlantı noktalarını (COM & LPT) çift tıklatın.

 3. İstediğiniz bağlantı noktasını sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.

 4. Bağlantı Noktası Ayarları sekmesinde, istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not

  Bağlantı noktalarını kullanan çoğu donanım aygıtı, bağlantı noktası hızını otomatik olarak ayarlar. Modem bağlantı noktası hızının varsayılan değerleri Denetim Masası'nın Donanım ve Ses bölümündeki Telefon ve Modem Seçenekleri bölümünde belirtilmiştir.

PS/2 fare ayarlarını değiştirme

PS/2 fare ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Fare ve diğer işaret aygıtları'nı çift tıklatın.

 3. PS/2 Uyumlu Fare'yi sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 4. Gelişmiş Ayarlar sekmesinde, istediğiniz değişiklikleri yapın.

IDE denetleyicisi ayarlarını değiştirme

IDE denetleyicilerine yönelik gelişmiş ayarların bazıları aygıta göre değişir. Hangi ayarları değiştirebileceğinizi belirlemek için aygıt üreticisinin yönerge el kitabını okuyun.

Sistem, IDE kanalı üzerinde bir IDE aygıtı algılamışsa Aygıt Türü'ndeki ayarı değiştiremezsiniz. Bu durum, IDE aygıtını devre dışı bırakacak olan Yok özelliğini seçmenizi önler.

IDE denetleyicisi ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. IDE ATA/ATAPI denetleyicileri'ni çift tıklatın, istediğiniz IDE aygıtını sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 3. Gelişmiş Ayarlar sekmesinde, istediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından Tamam’ı tıklatın.

  Not

  Gelişmiş Ayarlar sekmesi, tüm IDE denetleyicisi aygıtları için belirmeyebilir.

DVD sürücüsü bölgesel ayarlarını değiştirme

Çoğu yazılım kod çözücünün çalışması için Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) gereklidir. Varsa, DMA'nın Aktarım Modu'nda seçili olduğundan emin olmak için Tümleşik Elektronik Aygıtlar (IDE) ATA/ATAPI denetleyicilerinizin ayarlarını denetleyin. Mümkünse, İkincil IDE Kanalı için de bu ayarı denetleyin.

DVD sürücüsü bölge ayarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. DVD/CD-ROM sürücüleri'ni çift tıklatın, istediğiniz DVD sürücüsünü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 3. DVD Bölgesi sekmesinde, istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not

  DVD Bölgesi sekmesi, tüm DVD sürücüleri için mevcut olmayabilir.

DVD sürücünüzü, başka bölgelerdeki diskleri oynatmak üzere yapılandırmak için, bölge listesinden bir coğrafi alan seçin. Genellikle, yaşadığınız bölgeyi seçmeniz olasıdır. Genellikle, ayarı yeniden değiştirmeniz gerekmez.

Bölge ayarları yalnızca birkaç kez değiştirilebilir. Kalan değişiklik sayısı 1 olduğunda ve yeni bir bölge seçtiğinizde, size bundan sonra yalnızca o bölgedeki DVD'leri oynatabileceğinizi belirten bir uyarı görüntülenir. Bazı DVD donanım ve yazılım kod çözücülerine yönelik bölge ayarını değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

ISDN bağdaştırıcısı ayarlarını değiştirme

ISDN bağdaştırıcısı ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Ağ bağdaştırıcıları'nı çift tıklatın, istediğiniz Tümleşik Hizmetler Dijital Ağı'nı (ISDN) sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 3. ISDN sekmesinde, Anahtar türü veya D-kanalı protokolü seç listesinde bir anahtar türünü veya D-kanalı protokolünü ve ardından Yapılandır'ı tıklatın.

  İstediğiniz değişiklikleri yapın.

ISDN bağdaştırıcısı ayarlarını yapılandırma hakkında bilgi için telefon şirketiniz veya donanım üreticiniz tarafından sağlanan belgelere bakın.

Multimedya aygıtının ayarlarını değiştirme

Multimedya aygıtları; ses veya video akışı aygıtlarını, ses veya video codec bileşenlerini veya MIDI aygıtlarını içerebilir.

Multimedya aygıtının ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Ses, video ve oyun kumandası'nı çift tıklatın.

 3. İstediğiniz aygıtı sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.

 4. İstediğiniz yapılandırmaları değiştirin.

  Not

  Özellikler düğmesi yalnızca, bilgisayarınızda Windows Sürücü Modeli (WDM) sürücülerinden başka sürücüler varsa etkin olur. Özellikler düğmesi etkin değilse, aygıtı yapılandırmak için Kaynaklar sekmesini kullanın.


İçindekiler