נושא זה מספק הליכים בהם תוכל להשתמש כדי לשנות הגדרות שייחודיות לסוגים מסוימים של התקנים.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

שינוי ההגדרות עבור מתאם רשת

מאפייני התקן עבור מתאמי רשת הם תלויי התקן. קרא את מדריך ההוראות של יצרן ההתקן כדי לקבוע אילו הגדרות עליך לשנות.

כדי לשנות את ההגדרות עבור מתאם רשת
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על מתאמי רשת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מתאם הרשת הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה מתקדם, בצע את השינויים המתאימים הרצויים.

שינוי ההגדרות עבור יציאת COM או יציאת LPT

כדי לשנות את ההגדרות עבור יציאת COM או יציאת LPT
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על יציאות (COM ו- LPT).

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על היציאה הרצויה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה הגדרות יציאה, בצע את השינויים הרצויים.

  הערה

  רוב התקני החומרה המשתמשים ביציאות קובעים את מהירות היציאה באופן אוטומטי. ברירות המחדל עבור מהירות יציאה של מודם מצוינות באפשרויות טלפון ומודם בלוח הבקרה במקטע חומרה וקול.

שינוי ההגדרות עבור עכבר PS/2

כדי לשנות את ההגדרות עבור עכבר PS/2
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על עכברים והתקני הצבעה אחרים.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עכבר תואם PS/2 ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה הגדרות מתקדמות, בצע את השינויים הרצויים.

שינוי ההגדרות עבור בקר IDE

חלק מההגדרות המתקדמות עבור בקרי IDE הן תלויות התקן. קרא את מדריך ההוראות של יצרן ההתקן כדי לקבוע אילו הגדרות באפשרותך לשנות.

לא תוכל לשנות את ההגדרה בסוג התקן אם המערכת כבר זיהתה התקן IDE בערוץ IDE. כך תימנע מלבחור ללא שיגרום להתקן IDE להפוך ללא זמין.

כדי לשנות את ההגדרות עבור בקר IDE
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על בקרי ATA/ATAPI של IDE, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקן IDE הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה הגדרות מתקדמות, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה

  הכרטיסיה הגדרות מתקדמות עלולה לא להופיע עבור כל ההתקנים של בקרי IDE.

שינוי ההגדרות האזוריות עבור כונן DVD

רוב מפענחי התוכנה דורשים גישה ישירה לזיכרון (DMA) כדי לפעול. בדוק את ההגדרות של בקרי ATA/ATAPI של תקן IDE כדי לוודא שהאפשרות ‏‏DMA אם זמין נבחרה במצב העברה. אם זה רלוונטי, בדוק הגדרה זו גם עבור הערוץ המשני של IDE.

כדי לשנות את ההגדרה האזורית עבור כונן DVD
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על כונני תקליטורים/DVD, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כונן ה- DVD הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה אזור DVD, בצע את השינויים הרצויים.

  הערה

  הכרטיסיה אזור DVD עלולה לא להיות זמינה עבור כל כונני ה- DVD.

כדי לקבוע את התצורה של כונן ה- DVD כך שיפעיל תקליטורים מאזורים אחרים, בחר אזור גיאוגרפי מרשימת האזורים. בדרך כלל, תבחר באזור מגוריך. בדרך כלל אין צורך לשנות שוב את ההגדרה.

ניתן לשנות את הגדרות האזור רק מספר מוגבל של פעמים. כאשר הערך של מספר השינויים שנותרו שווה 1 ואתה בוחר אזור חדש, תוצג התראה המזהירה שלאחר מכן, תוכל להפעיל רק תקליטורי DVD מאזור זה. שים לב כי ייתכן שלא תוכל לשנות את הגדרת האזור עבור חלק ממפענחי חומרת DVD או מפענחי התוכנה.

שינוי ההגדרות עבור מתאם ISDN

כדי לשנות את ההגדרות עבור מתאם ISDN
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על מתאמי רשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מתאם הרשת של Integrated Services Digital Network (ISDN)‎ הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה ISDN, ברשימה בחר את סוג המתג או פרוטוקול D-channel לחץ על סוג מתג או פרוטוקול D-Channel ולאחר מכן לחץ על קבע תצורה.

  בצע את השינויים הרצויים.

לקבלת מידע אודות אופן קביעת התצורה של הגדרות מתאם ISDN, עיין בתיעוד שסופק על-ידי חברת הטלפון או יצרן החומרה.

שינוי ההגדרות עבור התקן מולטימדיה

התקני מולטימדיה יכולים לכלול התקני זרימת שמע ווידאו, רכיבי Codec של שמע ווידאו או התקני MIDI.

כדי לשנות את ההגדרות עבור התקן מולטימדיה
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. שנה את התצורות הרצויות.

  הערה

  לחצן מאפיינים זמין רק אם יש לך מנהלי התקן שאינם מסוג Windows Driver Model (WDM)‎ במחשב. אם לחצן מאפיינים אינו זמין, השתמש בכרטיסיה משאבים כדי לקבוע את התצורה של ההתקן.


תוכן העניינים