כשהתקן חדש מזוהה, Windows בודק את מאגר מנהלי ההתקנים כדי לראות אם מאוחסנת שם חבילת מנהלי התקנים מתאימה. אם אין שם חבילה מתאימה, הוא בודק במספר מיקומים כדי למצוא חבילת מנהלי התקנים. לפי סדר, מיקומים אלה הם:

 1. התיקיות שצוינו בהגדרת הרישום DevicePath. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורת Windows לאיתור מנהלי התקנים בתיקיות נוספות.

 2. Windows Update ברשת, כמתואר בנושא זה.

 3. נתיב קובץ או אמצעי אחסון שמשתמש סיפק לאחר מכן.

לאחר ש- Windows מאתר את חבילת מנהלי ההתקנים, היא מועתקת למאגר מנהלי ההתקנים ולאחר מכן מותקנת משם.

כברירת מחדל, Windows מחפש במאגר מנהלי ההתקנים של Windows Update באינטרנט אם אין אפשרות לאתר את מנהל ההתקנים באופן אוטומטי בצורה מקומית. מנהלי מערכת בסביבות מנוהלות יכולים להפעיל פיקוח רב יותר על המערכות המנוהלות שלהם ולבטל את פעולת החיפוש האוטומטי ב- Windows Update.

נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי להפוך את החיפוש של Windows Update אחר מנהלי התקנים לזמין או ללא זמין.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

לשם קביעת תצורת Windows לאיתור מנהלי התקנים בתיקיות נוספות
 1. הפעל את 'עורך אובייקטי מדיניות קבוצתית מקומית'. לחץ על התחל ולאחר מכן בתיבה התחל חיפוש, הקלד mmc gpedit.msc.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. פתח את מדיניות מחשב מקומי, את תצורת מחשב, את תבניות מנהליות, את מערכת, את ניהול התקשרויות באינטרנט ולאחר מכן את הגדרות התקשרות באינטרנט.

 4. בחלונית שבצד שמאל, לחץ פעמיים על בטל חיפוש מנהלי התקנים ב- Windows Update.

 5. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • בחר זמין כדי למנוע מ- Windows לחפש ב- Windows Update.

  • בחר לא זמין כדי לחפש תמיד אוטומטית ב- Windows Update כשמנהל התקן לא נמצא באופן מקומי.

  • בחר לא נקבעה תצורה כדי להשתמש בברירת המחדל של המערכת, שהיא חיפוש אוטומטי ב- Windows Update.

 6. אם בחרת לא זמין או לא נקבעה תצורה, המדיניות שנמצאת בתצורת מחשב, בתבניות מנהליות, במערכת, בהתקנת מנהל התקן, בבטל בקשה לחיפוש מנהלי התקנים ב- Windows Update חלה. מדיניות זו קובעת אם תתבקש לספק את הסכמתך לפני חיפוש ב- Windows Update. אם מדיניות זו זמינה, יתבצע חיפוש שקט ב- Windows Update מבלי לבקש קודם הסכמה.

הטבלה הבאה מציגה את ההשפעה של שילובים שונים של שתי הגדרות המדיניות. התוצאות מציגות אם תופיע בקשה או לא ואם החיפוש ב- Windows Update יתבצע או לא.

מדיניות: בטל חיפוש מנהלי התקנים ב- Windows Update מדיניות: בטל בקשה לחיפוש מנהלי התקנים ב- Windows Update אופן הפעולה המתקבל

זמין

זמין

אין בקשה ואין חיפוש ב- Windows Update.

זמין

לא זמין

אין בקשה ואין חיפוש ב- Windows Update.

זמין

לא נקבעה תצורה

אין בקשה ואין חיפוש ב- Windows Update.

לא זמין

זמין

אין בקשה. חיפוש אוטומטי ב- Windows Update.

לא זמין

לא זמין

מוצגת בקשה למשתמש ומתבצע חיפוש ב- Windows Update אם המשתמש מאשר.

לא זמין

לא נקבעה תצורה

מוצגת בקשה למשתמש ומתבצע חיפוש ב- Windows Update אם המשתמש מאשר.

לא נקבעה תצורה

זמין

אין בקשה. חיפוש אוטומטי ב- Windows Update.

לא נקבעה תצורה

לא זמין

מוצגת בקשה למשתמש ומתבצע חיפוש ב- Windows Update אם המשתמש מאשר.

לא נקבעה תצורה

לא נקבעה תצורה

מוצגת בקשה למשתמש ומתבצע חיפוש ב- Windows Update אם המשתמש מאשר.


תוכן העניינים