Όταν εντοπίζεται μια νέα συσκευή, τα Windows ελέγχουν τον χώρο αποθήκευσης του προγράμματος οδήγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει προεργασία εγκατάστασης για το κατάλληλο πακέτο προγράμματος οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχουν αρκετές θέσεις ώστε να εντοπίσουν πακέτο προγράμματος οδήγησης. Η σειρά αυτών των θέσεων είναι η εξής:

 1. Οι φάκελοι που καθορίζονται στη ρύθμιση μητρώου DevicePath. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων των Windows για αναζήτηση πρόσθετων φακέλων για τα προγράμματα οδήγησης συσκευών.

 2. Windows Update στο Web, όπως περιγράφεται σ' αυτό το θέμα.

 3. Διαδρομή αρχείου ή μέσα αποθήκευσης που παρέχει ο χρήστης.

Αφού τα Windows εντοπίσουν το πακέτο του προγράμματος οδήγησης, αυτό αντιγράφεται στον χώρο αποθήκευσης του προγράμματος οδήγησης και στη συνέχεια εγκαθίσταται από τη θέση αυτή.

Από προεπιλογή, τα Windows αναζητούν το αποθετήριο δεδομένων του προγράμματος οδήγησης στο Windows Update στο Internet σε περίπτωση που το πρόγραμμα οδήγησης δεν μπορεί να εντοπιστεί αυτομάτως τοπικά. Οι διαχειριστές σε περιβάλλοντα διαχείρισης μπορεί να επιθυμούν να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα συστήματα που διαχειρίζονται και να καταργήσουν την αυτόματη αναζήτηση του Windows Update.

Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναζήτησης του Windows Update για προγράμματα οδήγησης συσκευών.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους των Windows για αναζήτηση πρόσθετων φακέλων για τα προγράμματα οδήγησης συσκευών
 1. Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου τοπικής Πολιτικής ομάδας. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και στη συνέχεια, στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε mmc gpedit.msc.

 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια που προβάλλει είναι αυτή που θέλετε και κάντε κλικ στο Ναι.

 3. Ανοίξτε την Πολιτική τοπικού υπολογιστή, Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή, Πρότυπα διαχείρισης, Σύστημα, Διαχείριση επικοινωνίας με το Internet και στη συνέχεια Ρυθμίσεις επικοινωνίας Internet.

 4. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων δεξιά, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση αναζήτησης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο Windows Update.

 5. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ώστε τα Windows να μην πραγματοποιούν αναζήτηση στο Windows Update.

  • Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να πραγματοποιείται πάντα αυτόματη αναζήτηση στο Windows Update όταν δεν εντοπίζεται τοπικά κάποιο πρόγραμμα οδήγησης.

  • Επιλέξτε Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων για να χρησιμοποιείτε την προεπιλογή του συστήματος, η οποία αφορά την αυτόματη αναζήτηση στο Windows Update.

 6. Εάν επιλέξετε Απενεργοποιημένο ή Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων, τότε ισχύει η πολιτική που εντοπίζεται στη Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή, Πρότυπα διαχείρισης, Σύστημα, Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης, Απενεργοποίηση ερώτησης αναζήτησης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο Windows Update. Η πολιτική αυτή καθορίζει αν θα ζητείται επιβεβαίωσή σας πριν την αναζήτηση στο Windows Update. Εάν η πολιτική αυτή είναι ενεργοποιημένη, τότε πραγματοποιείται αναζήτηση στο Windows Update χωρίς μηνύματα και χωρίς να ζητείται επιβεβαίωση.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το αποτέλεσμα διαφορετικών συνδυασμών των ρυθμίσεων των δύο πολιτικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν εάν εμφανίζεται ερώτηση ή όχι και εάν πραγματοποιείται αναζήτηση στο Windows Update.

Πολιτική: Απενεργοποίηση αναζήτησης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο Windows Update Πολιτική: Απενεργοποίηση ερώτησης αναζήτησης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο Windows Update Συμπεριφορά που προκύπτει

Ενεργοποιημένη

Ενεργοποιημένη

Χωρίς ερώτηση και χωρίς αναζήτηση στο Windows Update.

Ενεργοποιημένη

Απενεργοποιημένη

Χωρίς ερώτηση και χωρίς αναζήτηση στο Windows Update.

Ενεργοποιημένη

Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων

Χωρίς ερώτηση και χωρίς αναζήτηση στο Windows Update.

Απενεργοποιημένη

Ενεργοποιημένη

Χωρίς ερώτηση. Αυτόματη αναζήτηση στο Windows Update.

Απενεργοποιημένη

Απενεργοποιημένη

Ο χρήστης ερωτάται και πραγματοποιείται αναζήτηση στο Windows Update εάν ο χρήστης δώσει έγκριση.

Απενεργοποιημένη

Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων

Ο χρήστης ερωτάται και πραγματοποιείται αναζήτηση στο Windows Update εάν ο χρήστης δώσει έγκριση.

Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων

Ενεργοποιημένη

Χωρίς ερώτηση. Αυτόματη αναζήτηση στο Windows Update.

Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων

Απενεργοποιημένη

Ο χρήστης ερωτάται και πραγματοποιείται αναζήτηση στο Windows Update εάν ο χρήστης δώσει έγκριση.

Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων

Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων

Ο χρήστης ερωτάται και πραγματοποιείται αναζήτηση στο Windows Update εάν ο χρήστης δώσει έγκριση.


Πίνακας περιεχομένων