נושא זה מספק הליך בו תוכל להשתמש כדי להפעיל או להפסיק את הפעולה של מנהלי התקנים עבור התקנים שאינם תואמים למפרט הכנס-הפעל. עבור התקן מסוג הכנס-הפעל, ראה הפיכה של התקן הכנס-הפעל לזמין או ללא זמין.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

כדי להפעיל או להפסיק פעולה של מנהל התקן עבור התקן שאינו תואם הכנס-הפעל
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ על תפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים מוסתרים.

  3. ברשימת ההתקנים, לחץ פעמיים על מנהלי התקנים שאינם תואמי הכנס-הפעל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. בכרטיסיה מנהל התקן, לחץ על הפעל או על הפסק ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה

    אם לחצן התחל בכרטיסיה מנהל התקן אינו זמין, מנהל ההתקן כבר טעון.


תוכן העניינים