Varsayılan olarak, aygıtları yalnızca, bir bilgisayar üzerindeki Yöneticiler grubunun üyeleri yükleyebilir. Bu durumun nedeni, sürücü paketini yalnızca yöneticinin sürücü deposuna koyabilmesidir. Bu da, yükleme işleminde gerekli bir adımdır. Windows Vista® ve Windows Server® 2008 ile, sınırlı kullanıcıların belirli aygıt kurulum sınıflarındaki aygıtları yükleyebilmesini sağlamak için bilgisayarınız üzerindeki bilgisayar ilkesini yapılandırabilirsiniz.

Bu konu, bir donanım aygıtına yönelik aygıt kurulum sınıfını belirlemek ve ardından bu aygıt kurulum sınıfını, sınırlı bir kullanıcının yükseltilmiş izinlere gerek duymadan bu aygıta yönelik sürücüleri yüklemesini sağlayan ilkeye eklemek için kullanabileceğiniz yordamları içermektedir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Belirli bir donanım aygıtına yönelik aygıt kurulum sınıfını belirleme

Belirli bir aygıtı yüklemek için izin almadan önce, Windows'un, o aygıtı benzersiz biçimde tanımlaması için kullandığı aygıt kurulum sınıfını belirlemelisiniz. Bu işlemi, aygıt sürücüsü paketindeki .inf dosyasını veya o anda yüklü olan aygıtın özelliklerini görüntüleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

Aygıt sürücüsü paketindeki .inf dosyasını görüntüleyerek aygıt kurulum sınıfını belirlemek için:
 1. Aygıt sürücüsü paketindeki .inf dosyasını Not Defteri'nde açın.

 2. [Version] metniyle başlayan bölümü bulun.

 3. O bölümdeki ClassGuid= metniyle başlayan satırı bulun.

 4. Panoda, eşittir işaretinin sağ tarafındaki değeri kopyalayın ve ardından gereken yere yapıştırın.

O anda yüklü olan aygıtın özelliklerini görüntüleyerek aygıt kurulum sınıfını belirlemek için:
 1. Aygıtınızı bir deneme bilgisayarına takın.

 2. O bilgisayar üzerinde Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 3. Aygıt Yöneticisi ağacından aygıtınızı bulun.

 4. Özellikler sayfasını görüntülemek için aygıtınızı çift tıklatın.

 5. Ayrıntılar sekmesini tıklatın.

 6. Özellik listesinden Aygıt sınıfı guid'sini seçin.

 7. GUID'yi sağ tıklatın, Kopyala'yı tıklatın ve ardından gereken yere yapıştırın.

Sınırlı bir kullanıcının aygıtları belirli bir aygıt kurulum sınıfı için hazırlamasına yönelik ilkeyi yapılandırma

Windows, bir yöneticinin, sınırlı kullanıcılar tarafından hangi aygıtların yüklenebileceğini denetlemek üzere kullanabileceği ilkeleri destekler. Varsayılan olarak, aygıtları yalnızca yöneticiler yükleyebilir. Windows, aygıt deposundaki aygıt sürücüsünün hazırlanması sırasında bu ilkeyi zorunlu kılar. Hazırlama işlemi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Aygıt Deposundaki Bir Aygıt Sürücüsünü Hazırlama.

Not

Bu yordam, az sayıda bilgisayar için uygundur. Bu ilkeyi daha fazla sayıda bilgisayara etkili biçimde uygulamak için, Grup İlkesi gibi bir araç kullanın. Grup İlkesi hakkında bilgi için, Windows Server TechCenter sitesindeki (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625) Grup İlkesi ile ilgili bölüme bakın. (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Sınırlı bir kullanıcının, belirli bir aygıt kurulum sınıfı için sürücüleri hazırlamasına yönelik bilgisayar ilkesini yapılandırmak için:
 1. Aygıtınıza yönelik aygıt kurulum sınıfı GUID'sini belirlemek için önceki yordamlardan birinde gösterilen adımları izleyin.

 2. Yerel Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'ni çalıştırmak için Başlat'ı tıklatın, Aramaya Başla metin kutusuna mmc gpedit.msc yazın ve ardından Enter tuşuna basın.

 3. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 4. Yerel Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nde, Yerel Bilgisayar İlkesi'nin altında bulunan aşağıdaki bölümleri tıklatın: Bilgisayar Yapılandırması, Yönetim Şablonları, Sistem ve ardından Sürücü Yükleme.

 5. Ayrıntılar bölmesinde, Yönetici olmayan kullanıcıların bu aygıt sınıflarına yönelik sürücüleri yüklemesine izin ver'i tıklatın.

 6. Bilgisayar ilkesini açmak için Etkin'i seçin.

 7. Onaylanan aygıt kurulum sınıflarının geçerli listesini görüntülemek için Göster'i tıklatın.

 8. İçeriği Göster iletişim kutusunda, Ekle düğmesini tıklatın.

 9. Öğe Ekle iletişim kutusunda, küme parantezleri {} dahil olmak üzere, aygıt kurulum sınıfının GUID'sini girin ve ardından Tamam’ı tıklatın.

 10. İçeriği Göster iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’ı tıklatın.

 11. Bilgisayar ilkesini kapatmak için Tamam’ı tıklatın.

  Durum sütununda, ilke artık Etkin durumdadır.

Bu bilgisayar üzerindeki (veya bu ilkenin uygulandığı herhangi bir bilgisayar üzerindeki) sınırlı kullanıcılar artık, yükseltilmiş haklara gerek duymadan bu aygıt kurulum sınıfına yönelik aygıtları yükleyebilirler.

Önemli

Aygıt sürücüsü paketi, hala bilgisayar ilkesine uygun olarak imzalanmış olmalıdır. Sürücü yayımcısının sertifikası Güvenilen Yayımcılar sertifika deposunda mevcut değilse, yükleme işlemi sırasında kullanıcıdan, doğrulanmamış sertifikayı kabul etmesi istenecektir.


İçindekiler