Bu konu, bir aygıt sürücüsünün önceki sürümüne geri dönmek için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir.

Bir aygıt sürücüsünün daha yeni bir sürümü işlevsellik katar ve daha önceki sürümlerde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırır. Bir sürücü, önceki sürüme geri döndürüldüğünde, kazanılan yeni işlevselliği kaybolabilir ve yeni sürümle birlikte çözülmüş olan sorunlar yeniden ortaya çıkabilir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir. Bu konunun "Ek hususlar" bölümündeki ayrıntıları inceleyin.

Bir sürücünün önceki sürümüne geri dönmek için:
  1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

  2. Sürücüsünü önceki sürüme döndürmek istediğiniz aygıtı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  3. Sürücüler sekmesini tıklatın.

  4. Sürücüye Geri Dön'ü tıklatın.

  5. Sürücü Paketine geri dön iletişim kutusunda Evet’i tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar
  • Varsayılan olarak, bilgisayar üzerindeki aygıt sürücülerini değiştirmek için gereken en düşük grup üyeliği Yöneticiler grubunda üyelik veya eşdeğer bir üyeliktir. Standart bir kullanıcı, ancak sürücünün aygıt kurulum sınıfı Yönetici olmayanların bu aygıt sınıflarına yönelik sürücüleri yüklemesine izin ver bilgisayar ilkesinde olduğu takdirde bir sürücü paketini değiştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Yönetici Olmayanların Belirli Aygıtları Yüklemesini Sağlamak için Bilgisayar İlkesini Yapılandırma.

  • Sürücüye Geri Dön düğmesi, ancak sürücünün önceki sürümü yüklenmişse kullanılabilir. Aygıtın geçerli sürücüsü bu bilgisayar üzerinde o ana kadar yüklenmiş tek sürücüyse, Sürücüye Geri Dön düğmesi etkin olmaz.


İçindekiler