När en ny enhet identifieras, letar Windows efter ett lämpligt mellanlagrat drivrutinspaket i drivrutinsarkivet. Finns det inget sådant, söker systemet på flera ställen och försöker hittar ett drivrutinspaket som kan sparas i drivrutinsarkivet. I den ordning de genomsöks är platserna:

 1. Mapparna som anges i registerinställningen DevicePath, enligt beskrivningen i den här artikeln.

 2. Windows Update på Internet. Mer information finns i Konfigurera Windows för att söka efter drivrutiner på Windows Update.

 3. En filsökväg eller ett medium som användaren anger.

När Windows har hittat drivrutinspaketet, kopieras det till drivrutinsarkivet och installeras därifrån.

I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill ändra den lista med mappar som Enhetshanteraren söker igenom för att hitta ett drivrutinspaket.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Konfigurera Windows för att söka efter drivrutiner i ytterligare mappar
 1. Starta Registereditorn. Klicka på Start och skriv regedit i rutan Påbörja sökning.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Gå till följande registernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion

 4. Dubbelklicka på DevicePath i informationsfönstret.

 5. Lägg till ytterligare sökvägar till mappar. Skilj varje sökväg åt med ett semikolon. Kontrollera att %systemroot%\inf är en av mapparna i värdet.

Varning

Ta inte bort %systemroot%\inf från registerposten DevicePath. Om du tar bort mappen kanske det inte går att installera drivrutiner.

Ytterligare hänsyn
 • Du kan infoga sökvägar med:

  • Enhetsbeteckningar och mappar, till exempel c:\mappnamn

  • Miljövariabler, till exempel %systemdrive%\mappnamn

  • Nätverkssökvägar, till exempel \\server\resurs

  Listan som du anger måste stå på en rad och mapparna vara åtskilda med semikolon.

 • Om mapparna i registerposten DevicePatch innehåller undermappar, ingår även de i sökningen. Om du exempelvis anger c:\ som en av sökvägarna, letar Windows igenom hela enheten.

 • Att ett drivrutinspaket finns med i en mapp i registerposten DevicePath innebär inte att de frågor som föranleds av paketets signatur inte ställs. Om paketet inte är signerat eller är signerat av en okänd eller inte betrodd utgivare, får användaren ändå godkänna utgivaren i en dialogruta. Om det certifikat som användes då drivrutinen signerades sparas i certifikatarkivet Betrodda utgivare ställs inga ytterligare frågor. Mer information finns i dokumentationen om signering av drivurinter på Microsofts webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923). (Sidan kan vara på engelska.)


Innehåll