I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill koppla från en bärbar dator från en dockningsstation på ett säkert sätt.

Varning

Om du kopplar från en bärbar dator utan att använda Koppla från, kan det leda till att systemet blir instabilt, data går förlorade och till och med att maskinvaran skadas. Undvik att förlora data och skador på datorn genom att använda Koppla från när du kopplar från datorn. Du kan även stänga av datorn och koppla från den när den är avstängd. Om du kopplar från en bärbar dator då den antingen är i vänte- eller viloläge kan data gå förlorade och systemet bli instabilt.

Alla användarkonton kan användas för att slutföra den här proceduren.

Koppla från en bärbar dator
  1. Klicka på Start.

  2. Start-menyn klickar du på pilknappen till höger om knapparna Avstängning och Lås. Då visas menyn Avslutningsalternativ.

    Om datorn identifieras som bärbar av Windows och stödjer frånkoppling, visas alternativet Koppla från på menyn. Om datorn inte stödjer frånkoppling, visas inte alternativet Koppla från.

  3. Klicka på Koppla från.

  4. När du får ett meddelande om att det är säkert att göra det, kopplar du från den bärbara datorn. Om dockningsstationen är motoriserad, kopplas den bärbara datorn från automatiskt.

Ytterligare hänsyn
  • Det står bara Koppla från på menyn Avslutningsalternativ om datorn är ACPI-aktiverad (Advanced Configuration and Power Interface) och om den är en bärbar dator som sitter i en dockningsstation. Om det inte står Koppla från på menyn Avslutningsalternativ är datorn inte ACPI-aktiverad eller stödjer eventuellt inte frånkoppling.

  • På vissa datorer har dockningsstationen en utmatningsknapp. Den bärbara datorn kopplas ifrån om du trycker på den i stället för att följa ovanstående procedur. I den dokumentation som följde med dockningsstationen finns mer information.

  • Ändra energischemat på Kontrollpanelen för bästa möjliga prestanda. Alternativet hittar du i kategorin Mobile PC. Det heter Hantera batterikraft eller Energialternativ i Klassisk vy.


Innehåll