I det här avsnittet beskrivs en metod som du kan använda om du vill installera en plug and play-kompatibel enhet i datorn.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren. Läs informationen i "Ytterligare åtgärder" i det här avsnittet.

Installera en plug and play-enhet
 1. Sätt i den nya enheten i datorn.

 2. Välj något av följande alternativ i dialogrutan Ny maskinvara har hittats:

  • Sök efter och installera drivrutiner. Installationen börjar om du väljer det här alternativet. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

  • Fråga mig igen senare. Enheten installeras inte och datorns konfiguration ändras inte. Om enheten fortfarande sitter i datorn nästa gång du loggar in, visas den här dialogrutan igen.

  • Visa inte meddelandet igen för den här enheten. Om du väljer det här alternativet, installeras enhetens drivrutin inte av plug and play-tjänsten och den börjar inte att fungera. Om du vill slutföra installationen av drivrutinen, måste du koppla från enheten och sätta i den igen. Mer information finns i avsnittet Avinstallera eller installera om en enhet.

Om användaren väljer Sök efter och installera drivrutiner beror resultatet av installationen på följande faktorer:

 • Enheten stöds av ett drivrutinspaket som medföljer Windows. Vanliga användare kan installera drivrutinspaket som medföljer Windows.

 • Datoradministratören har mellanlagrat drivrutinspaketet i drivrutinsarkivet. Mer information finns i Mellanlagra en drivrutin i drivrutinsarkivet. Vanliga användare kan installera drivrutinspaket som finns i drivrutinsarkivet.

 • Användaren har ett medium med drivrutinspaketet från tillverkaren. Mer information finns i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Ytterligare hänsyn

Om inget annat anges är medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande minimikravet för den som vill installera en ny enhet vars drivrutinspaket inte finns i drivrutinsarkivet. Om drivrutinspaketet inte finns i drivrutinsarkivet, kan vanliga användare bara installera enheten om följande villkor är uppfyllda:


Innehåll