I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill starta eller stoppa drivrutinen för en plug and play-enhet. Metoderna gäller inte enheter som inte följer plug and play-specifikationen. Se Starta eller stoppa en drivrutin som inte är av plug and play-typ om du vill ha information om enheter som inte är av plug and play-typ.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Aktivera en enhet

Aktivera en plug and play-enhet
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Högerklicka på den aktuella enheten och välj sedan Aktivera.

    Aktivera visas bara om enheten är inaktiverad.

Du kan även aktivera en enhet på sidan Egenskaper som hör till enheten. Klicka på Ändra inställningar om alternativet finns längst ned på fliken Allmänt. Klicka sedan på Aktivera på fliken Drivrutin.

Om du ombeds att starta om datorn, aktiveras enheten inte förrän datorn har startats om.

Inaktivera en enhet

Om du inaktiverar en enhet, förblir den ansluten till datorn, men drivrutinen inaktiveras. Drivrutinerna blir tillgängliga igen när du aktiverar enheten. Det är en god idé att inaktivera enheter om du vill att datorn ska ha mer än en maskinvarukonfiguration, eller om du har en bärbar dator som du kopplar till en dockningsstation.

Om du ombeds att starta om datorn, inaktiveras enheten inte och fortsätter att fungera tills datorn startas om.

När du har inaktiverat en enhet och (eventuellt) startat om datorn, frigörs resurserna som har tilldelats till enheten och kan tilldelas till en annan enhet.

Vissa enheter går inte att inaktivera, till exempel enheter för diskenheter och processorer.

Inaktivera en plug and play-enhet
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Högerklicka på den aktuella enheten och välj Inaktivera.

    Viktigt!

    Om du inaktiverar en enhet som krävs för att datorn ska starta, till exempel hårddisken, kanske systemet inte går att starta.

Du kan även inaktivera en enhet på sidan Egenskaper som hör till enheten. Klicka på Ändra inställningar om alternativet finns längst ned på fliken Allmänt. Klicka sedan på Inaktivera på fliken Drivrutin.


Innehåll