Termerna här nedan används i all dokumentation om installation och hantering av enheter. Vad enhetshantering beträffar, har dessa termer ibland särskilda betydelser.

enhet
Valfri utrustning som kan anslutas till ett nätverk eller en dator, t ex en skrivare, en styrspak, en adapter, ett modemkort eller någon annan kringutrustning. En enhet kräver i regel en drivrutin för att fungera med Windows.

enhetskonflikt
En konflikt som inträffar när samma systemresurser har tilldelats till två eller flera enheter. Systemresurser är bland annat avbrottsbegäran (IRQ), DMA-kanaler (Direct Memory Access), I/O-portar (input/output) och minnesadresser.

drivrutin
Ett program som ger Windows möjlighet att kommunicera med en viss maskinvara. Innan Windows kan använda en ny maskinvara, måste dess drivrutin installeras.

drivrutinspaket
Filerna som krävs för att installera och konfigurera en drivrutin. Ett drivrutinspaket kan omfatta ett installationsprogram, en inf-fil och en säkerhetskatalogfil utöver de filer som utgör själva drivrutinen.

inaktivera
Att se till att en enhet inte fungerar. Om du exempelvis inaktiverar en enhet i en maskinvarukonfiguration, går det inte att använda enheten när datorn använder den konfigurationen. Om en enhet inaktiveras, frigörs de resurser som hade tilldelats den.

direkt minnesåtkomst (DMA)
Minnestillgång där mikroprocessorn inte är inblandad. DMA används ofta för dataöverföring direkt mellan minnet och någon kringutrustning, till exempel en diskenhet.

docka
Att ansluta en bärbar dator till en dockningsstation.

drivrutinsarkiv (eller skyddat drivrutinsarkiv)
Ett säkert område på datorn där Windows sparar drivrutiners installationspaket innan de börjar användas. Alla drivrutinspaket måste mellanlagras i arkivet under installationen.

aktivera
Att se till att en enhet fungerar. Om en enhet i maskinvarukonfigurationen är aktiverad, går den att använda när datorn använder den konfigurationen.

maskinvarukonfiguration
Resursinställningar som har tilldelats till en särskild enhet. Varje enhet på datorn har en maskinvarukonfiguration, som kan bestå av IRQ-avbrott, DMA, en I/O-port eller minnesadressinställningar.

port för indata/utdata (I/O)
En kanal genom vilken data överförs mellan en enhet och mikroprocessorn. Porten visas för mikroprocessorn som en eller flera minnesadresser som används för att skicka eller ta emot data.

installera
När det gäller maskinvara innebär det att fysiskt ansluta enheten till datorn, att läsa in enhetsdrivrutiner på datorn och att konfigurera enhetens egenskaper och inställningar.

avbrott
En begäran om uppmärksamhet från processorn. När processorn tar emot ett avbrott, skjuter den tillfälligt upp vad den håller på med, sparar sitt tillstånd och överlåter kontrollen till en specialrutin som kallas en avbrottshanterare. Den innehåller de instruktioner som krävs för att hantera just den situation som ledde fram till avbrottet.

avbrottsbegäran (IRQ)
En signal som sänds av en enhet för att få kontakt med processorn när enheten är klar att ta emot eller skicka information. Varje enhet sänder sin avbrottsbegäran över en specifik maskinvarukanal. Varje enhet måste tilldelas ett unikt IRQ-nummer.

lokal dator
Den dator som du är inloggad på som användare. Mera allmänt är en lokal dator en som du kan komma åt direkt utan att behöva använda en kommunikationslinje eller kommunikationsenhet, t ex ett nätverkskort eller ett modem.

minnesadress
En del av datorminnet som kan tilldelas till en enhet eller användas av ett program eller operativsystemet. Enheter tilldelas vanligen ett intervall av minnesadresser.

inte av plug and play-typ
En enhet, till exempel en skrivare, ett modem eller en spelenhet, vars maskinvaruinställningar måste ställas in manuellt innan den kan användas. Enheter som inte är av plug and play-typ blir allt mer sällsynta i takt med att tillverkarna framställer plug and play-enheter i stället. Termen "inte av plug and play-typ" gäller vanligtvis äldre utrustning.

PCI (peripheral connection interface)
En specifikation som Intel Corporation lanserade och som definierar ett lokalt bussystem där maximalt tio PCI-kompatibla expansionskort kan installeras i datorn.

plug and play
En uppsättning specifikationer som har utvecklats av Intel Corporation för att datorer automatiskt ska kunna upptäcka och konfigurera en enhet och installera rätt enhetsdrivrutiner.

port
En anslutningspunkt på datorn där du kan ansluta enheter som överför data till och från en dator.

fjärrdator
En dator som du kan komma åt enbart genom att använda en kommunikationslinje eller kommunikationsenhet, t ex ett nätverkskort eller ett modem.

resurser
I allmänhet vilken del som helst av ett datorsystem eller nätverk, t ex en diskenhet, en skrivare eller ett minne, som kan tilldelas till ett program eller en process som körs.

Vad enhetshantering beträffar är det någon av fyra systemkomponenter som styr hur enheter på en dator fungerar. Dessa fyra systemresurser är IRQ-adresser (Interrupt Request), DMA-kanaler (Direct Memory Access), I/O-portar (Input/Output) och minnesadresser.

mellanlagring
Att spara en drivrutin i ett drivrutinsarkiv så att den kan installeras. Alla paket måste mellanlagras innan de kan installeras. Bara en administratör eller ett användarkonto med lämpliga delegerade behörigheter kan spara en drivrutin i arkivet. Windows kontrollerar om drivrutinen innehåller en giltig signatur när den mellanlagras.

koppla från
Att ta bort en bärbar dator från en dockningsstation.

avinstallera
När det gäller program innebär det att ta bort programfiler och mappar på hårddisken och relaterade data i registret så att programmet inte längre är tillgängligt.

I fråga om enheter innebär termen att motsvarande drivrutiner tas bort från hårddisken och att enheten tas ut ur datorn.


Innehåll