Následující pojmy jsou použity v celé dokumentaci o instalaci a správě zařízení. V kontextu správy zařízení mají tyto pojmy někdy zvláštní význam.

zařízení
Libovolné vybavení, které lze připojit k síti nebo k počítači, například tiskárna, pákový ovladač, adaptér, modemová karta nebo libovolné jiné periferní zařízení. Aby zařízení mohlo fungovat v systému Windows, potřebuje ovladač zařízení.

konflikt zařízení
Konflikt, ke kterému dochází, pokud byly stejné systémové prostředky přiřazeny dvěma nebo více zařízením. Systémové prostředky jsou: linky požadavku přerušení (IRQ), kanály pro přímý přístup do paměti (DMA), vstupně-výstupní porty a adresy paměti.

ovladač zařízení
Software umožňující systému Windows komunikovat s určitým hardwarovým zařízením. Systém Windows může používat nový hardware až po nainstalování ovladače zařízení.

balíček ovladače zařízení
Soubory potřebné pro instalaci a konfiguraci ovladače zařízení. Balíček ovladače zařízení může kromě vlastních souborů ovladače zařízení obsahovat navíc instalační program, soubor INF a soubor katalogu zabezpečení.

zakázat
Způsobit nefunkčnost zařízení. Pokud například zakážete zařízení v konfiguraci hardwaru, nemůžete zařízení používat, pokud váš počítač tuto hardwarovou konfiguraci používá. Zakázáním zařízení se uvolní prostředky tomuto zařízení přidělené.

přímý přístup do paměti (DMA)
Přístup do paměti bez využití mikroprocesoru. Přímý přístup do paměti je často používaný pro přenos dat přímo mezi pamětí a periferním zařízením, jako je disková jednotka.

dokovat
Připojit přenosný počítač k dokovací stanici.

úložiště ovladačů (nebo chráněné úložiště ovladačů)
Zabezpečená oblast počítače, kam systém Windows umisťuje instalační balíčky ovladače zařízení předtím, než jsou uvedena do provozu. Všechny balíčky ovladačů musejí být v rámci instalačního procesu uloženy v úložišti.

povolit
Uvést zařízení do chodu. Pokud je například zařízení ve vašem nastavení konfigurace hardwaru povoleno, zařízení je možné použít, když počítač používá tuto hardwarovou konfiguraci.

konfigurace hardwaru
Nastavení prostředků, které byly přiděleny určitému zařízení. Každé zařízení ve vašem počítači má konfiguraci hardwaru, která se může skládat z nastavení linek IRQ, DMA, vstupně-výstupního portu nebo adresy paměti.

vstupně/výstupní port
Kanál, jehož prostřednictvím jsou přenášena data mezi zařízením a mikroprocesorem. Port se mikroprocesoru jeví jako jedna nebo více adres paměti, pomocí nichž lze přijímat nebo odesílat data.

instalovat
Ve vztahu k hardwaru fyzicky připojit zařízení k počítači, načíst ovladače zařízení do počítače a nakonfigurovat vlastnosti a nastavení zařízení.

přerušení
Požadavek s cílem získat pozornost procesoru. V okamžiku kdy procesor obdrží přerušení, pozastaví své aktuální operace, uloží stav své práce a předá řízení speciální rutině nazvané obsluha přerušení, která obsahuje instrukce pro řešení dané situace, která přerušení způsobila.

požadavek přerušení (IRQ)
Signál odeslaný zařízením s cílem získat pozornost procesoru v okamžiku, kdy je zařízení připraveno k příjmu nebo vysílání informací. Každé zařízení odesílá své požadavky na přerušení prostřednictvím zvláštní hardwarové linky. Každému zařízení je nutné přidělit jedinečné číslo IRQ.

místní počítač
Počítač, na kterém jste aktuálně přihlášeni jako uživatelé. V obecnějším pojetí je místní počítač počítač, ke kterému můžete přistupovat přímo bez použití komunikačních linek nebo komunikačních zařízení, jako jsou například síťový adaptér nebo modem.

adresa paměti
Část paměti počítače, kterou lze přidělit zařízení, nebo která může být využita programem či operačním systémem. Zařízením je zpravidla přidělen rozsah adres paměti.

nepodporující Plug and Play
Zařízení, například tiskárna, modem nebo herní ovladač, které před použitím vyžaduje ruční konfiguraci nastavení hardwaru. Zařízení nepodporující technologii Plug and Play jsou stále vzácnější, protože výrobci se místo nich věnují výrobě zařízení typu Plug and Play. Pojem "nepodporující technologii Plug and Play" se obvykle vztahuje ke starším zařízením.

sběrnice PCI (peripheral connection interface)
Specifikace představená společností Intel Corporation, definující systém místní sběrnice, umožňující do počítače nainstalovat až 10 rozšiřujících karet odpovídajících standardu PCI.

Technologie Plug and Play
Sada specifikací vyvinutá společností Intel Corporation, která počítačům umožňuje automaticky zjistit a konfigurovat zařízení a nainstalovat příslušné ovladače zařízení.

port
Připojovací bod počítače, k němuž lze připojit zařízení předávající data do počítače a z počítače.

vzdálený počítač
Počítač, ke kterému lze přistupovat pouze pomocí komunikačních linek nebo komunikačního zařízení jako je síťová karta nebo modem.

prostředky
Obecně libovolná část počítačového systému nebo sítě, například disková jednotka, tiskárna nebo paměť, kterou lze přidělit spuštěnému programu nebo procesu.

Ve Správci zařízení některá ze čtyř systémových součástí určující způsob fungování zařízení v počítači. Tyto čtyři systémové prostředky jsou: linky požadavků přerušení (IRQ), kanály pro přímý přístup do paměti (DMA), vstupně-výstupní porty a adresy paměti.

příprava
Proces, během kterého dojde k vložení ovladače zařízení do úložiště ovladačů, aby jej bylo možné nainstalovat. Všechny balíčky musí být před instalací připravené. Pouze správce nebo uživatelský účet, který má přidělena příslušná oprávnění, může umístit ovladač zařízení do úložiště. Systém Windows v průběhu přípravy ovladače kontroluje, zda má ovladač zařízení platný podpis.

zrušit dokování
Odpojit přenosný počítač z dokovací stanice.

odinstalovat
Ve vztahu k softwaru se jedná o akt odstranění programových souborů a složek z vašeho pevného disku a odstranění souvisejících dat z registru, takže software nadále není dostupný.

Ve vztahu k zařízení se jedná o akt odstranění příslušných ovladačů zařízení z pevného disku a fyzické odstranění zařízení z počítače.


Obsah