Úložiště ovladačů je chráněná oblast počítače obsahující balíčky ovladačů zařízení, které byly schváleny k instalaci v počítači. Po umístění balíčku ovladače zařízení do úložiště ovladačů může běžný uživatel toto zařízení nainstalovat bez nutnosti vlastnit oprávnění vyšší úrovně.

Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého může správce připravit instalační balíček ovladače zařízení do úložiště ovladačů.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Podrobnosti najdete v tomto tématu v části Další informace.

Chcete-li uložit balíček ovladače do úložiště ovladačů
 1. Otevřete příkazový řádek s oprávněním správce. Klikněte na tlačítko Start, položku Všechny programy a Příslušenství, potom klikněte pravým tlačítkem na odkaz Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka

  Nástroj příkazového řádku PnPUtil funguje, pouze pokud příkazový řádek spustíte jako správce.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parametr Popis

  -a

  Určuje, že balíček ovladače má být přidán do úložiště ovladačů.

  PathToDriver

  Určuje cestu ke složce, ve které je ovladač aktuálně umístěn.

  Driver.inf

  Určuje název souboru INF, který popisuje balíček ovladače.

  Poznámka

  Chcete-li zobrazit všechny parametry příkazu PnPUtil, zadejte do příkazového řádku následující příkaz: pnputil -?

 4. Pokud není balíček ovladače podepsán, nebo je podepsán certifikátem, který se aktuálně nenachází v úložišti certifikátů Důvěryhodní vydavatelé, zobrazí se dialog s žádostí o potvrzení instalace ovladače. V podrobnostech zprávy se dozvíte, o jaký problém s podpisem ovladače se jedná. Pokud jste si jistí, že balíček ovladače je platný a bezpečný, dokončete proces přípravy kliknutím na tlačítko Nainstalovat.

 5. Po dokončení přípravy nahlásí nástroj PnPUtil Publikované jméno, přiřazené tomuto balíčku v úložišti ovladačů. Pokud později budete chtít odstranit balíček ovladače z úložiště, musíte použít toto jméno. Pokud potřebujete určit publikované jméno balíčku ovladače, použijte příkaz pnputil.exe -e a v jeho výstupu nalezněte požadovaný ovladač.

Další požadavky

Obsah