Følgende begreber bruges i hele dokumentationen til DMI (Device Management and Installation). I forbindelse med Enhedshåndtering har disse begreber til tider en særlig mening.

enhed
Alt udstyr, der kan sluttes til et netværk eller en computer, f.eks. en printer, et joystick, et netværks- eller modemkort eller andre ydre enheder. En enhed kræver en enhedsdriver for at kunne fungere sammen med Windows.

enhedskonflikt
En konflikt, der opstår, når de samme systemressourcer er allokeret til to eller flere enheder. Systemressourcerne omfatter IRQ-linjer (Interrupt Request), DMA-kanaler (Direct Memory Access), I/O-porte (Input/Output) og hukommelsesadresser.

enhedsdriver
Software, der gør det muligt for Windows at kommunikere med en bestemt hardwareenhed. Før ny hardware kan bruges i Windows, skal der installeres en enhedsdriver.

enhedsdriverpakke
De filer, der skal bruges til at installere og konfigurere en enhedsdriver. En enhedsdriverpakke kan ud over de egentlige driverfiler omfatte et installationsprogram, en .inf-fil og en sikkerhedskatalogfil.

deaktivere
Afbryde en enheds funktion. Hvis du f.eks. deaktiverer en enhed i en hardwarekonfiguration, kan du ikke bruge enheden, hvis computeren bruger den pågældende hardwarekonfiguration. Deaktivering af en enhed frigør de ressourcer, der var allokeret til enheden.

DMA (Direct Memory Access)
Hukommelsesadgang, der ikke involverer mikroprocessoren. DMA bruges ofte til direkte dataoverførsel mellem hukommelse og en ydre enhed, f.eks. et diskdrev.

docke
Tilslutte en bærbar computer til en dockingstation.

driverlager (eller beskyttet driverlager)
Et sikkert område på computeren, hvor Windows placerer enhedsdriverpakker, før de aktiveres. Alle driverpakker skal gemmes i lageret som en del af installationsprocessen.

aktivere
Gøre en enhed i stand til at fungere. Hvis en enhed i konfigurationsindstillingerne for hardwaren er aktiveret, kan enheden bruges, når computeren bruger den pågældende hardwarekonfiguration.

hardwarekonfiguration
Ressourceindstillinger, der er allokeret til en bestemt enhed. Hver enkelt enhed på computeren har en hardwarekonfiguration, der kan bestå af IRQ-linjer, DMA, en I/O-port eller hukommelsesadresseindstillinger.

I/O-port (Input/Output)
En kanal, der overfører data mellem en enhed og mikroprocessoren. Porten vises som en eller flere hukommelsesadresser, som mikroprocessoren kan sende data til eller modtage data fra.

installere
Når det drejer sig om hardware, vil det sige fysisk at slutte enheden til computeren, og derudover er det at indlæse enhedsdrivere på computeren og konfigurere enhedsegenskaber og -indstillinger.

interrupt
En anmodning til processoren om at udføre en bestemt handling. Når processoren modtager et interrupt, afbrydes de aktuelle handlinger midlertidigt, status for arbejdet gemmes, og styringen overføres til en særlig rutine, der kaldes en interruptbehandler og indeholder en vejledning i, hvordan den situation, som forårsagede interruptet, skal håndteres.

IRQ (Interrupt Request)
Et signal, som en enhed kan sende for at få processorens opmærksomhed, når enheden er klar til at modtage eller sende oplysninger. De enkelte enheder sender deres IRQ'er over en specifik hardwarelinje. Hver enhed skal have tildelt et entydigt IRQ-nummer.

lokal computer
Den computer, du er logget på som bruger. En lokal computer er en computer, som du kan få adgang til direkte uden brug af en kommunikationslinje eller en kommunikationsenhed, f.eks. et netværkskort eller et modem.

hukommelsesadresse
En del af computerens hukommelse, der kan allokeres til en enhed eller bruges af et program eller operativsystemet. Enheder får normalt allokeret et interval af hukommelsesadresser.

ikke Plug and Play-kompatibel
En enhed, f.eks. en printer, et model eller en spilcontroller, der kræver manuel konfiguration af hardwareindstillingerne, før den kan bruges. Enheder, der ikke er Plug and Play-kompatible, bruges i stadig mindre grad, da producenterne holder op med at fremstille dem til fordel for Plug and Play-enheder. Begrebet ikke Plug and Play-kompatibel anvendes normalt på ældre udstyr.

PCI (Peripheral Connection Interface)
En specifikation, der blev introduceret af Intel Corporation og definerer et lokalt bussystem, som gør det muligt at installere to 10 PCI-kompatible udvidelseskort på computeren.

Plug and Play
En række specifikationer, der er udviklet af Intel Corporation, og som gør det muligt for en computer automatisk at genkende og konfigurere en enhed og installere de tilhørende enhedsdrivere.

port
Et tilslutningspunkt på computeren, hvor du kan tilslutte enheder, der fører data ind og ud af computeren.

fjerncomputer
En computer, du kun kan få adgang til ved hjælp af en kommunikationslinje eller en kommunikationsenhed, f.eks. et netværkskort eller et modem.

ressourcer
En hvilken som helst del af et computersystem eller netværk, f.eks. et diskdrev, en printer eller hukommelse, der kan allokeres til et program eller en proces, der kører.

En af de fire systemkomponenter i Enhedshåndtering, der styrer, hvordan enhederne på en computer fungerer. Disse fire systemressourcer er bl.a. IRQ-linjer (Interrupt Request), DMA-kanaler (Direct Memory Access), I/O-porte og hukommelsesadresser.

gemme
Placeringen af en enhedsdriver i et driverlager, så det efterfølgende kan installeres. Alle pakker skal gemmes, før de kan installeres. Kun en administrator- eller en brugerkonto med de relevante tilladelse kan placere en enhedsdriver i lageret. Windows kontrollerer, om en enhedsdriver har en gyldig signatur, under driverlagring.

fradocke
Koble en bærbar computer fra en dockingstation.

fjerne
I forbindelse med software vil det sige at fjerne programfiler og -mapper fra harddisken og fjerne de tilhørende data fra registreringsdatabasen, så softwaren ikke længere er tilgængelig.

I forbindelse med en enhed vil det sige fysisk at fjerne en enhed fra computeren og at fjerne de tilhørende enhedsdrivere fra computeren.


Indholdsfortegnelse