Kun järjestelmä havaitsee uuden laitteen, Windows etsii sopivaa ohjainkokonaisuutta ohjainsäilöstä. Jos sellaista ei löydy, Windows etsii useista eri paikoista ohjainkokonaisuutta, jonka se voisi kopioida ohjainsäilöön. Mahdolliset paikat etsintäjärjestyksessä:

 1. DevicePath-rekisteriasetuksessa määritetyt kansiot, joista kerrotaan tässä ohjeaiheessa.

 2. Windows Update -sivusto. Lisätietoja on ohjeaiheessa Windowsin määrittäminen etsimään laiteohjaimia Windows Update -sivustosta.

 3. Käyttäjän määrittämä tiedostopolku tai tietoväline.

Kun Windows löytää ohjainkokonaisuuden, se kopioi kokonaisuuden ohjainsäilöön ja asentaa sen sieltä.

Tässä ohjeaiheessa kuvataan, miten voit muuttaa kansioita, joista Laitehallinta etsii ohjainkokonaisuutta.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen.

Windowsin määrittäminen etsimään laiteohjaimia lisäkansioista
 1. Avaa Rekisterieditori. Valitse Käynnistä ja kirjoita Aloita haku -ruutuun regedit.

 2. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 3. Siirry seuraavaan rekisteriavaimeen:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. Kaksoisnapsauta tietoruudussa DevicePath-kohtaa.

 5. Lisää asetukseen kansiopolkuja puolipisteillä erotettuina. Varmista, että kansio %systemroot%\inf on yksi asetuksen arvoon sisältyvistä kansioista.

Huomioitavaa

Älä poista kansiota %systemroot%\inf DevicePath-rekisteriavaimesta. Tämän kansion poistaminen voi estää laiteohjaimien asentamisen.

Muita huomioon otettavia seikkoja
 • Voit käyttää poluissa seuraavia merkintöjä:

  • Asemakirjaimet ja kansiot, esimerkiksi c:\kansion_nimi

  • Ympäristömuuttujat, esimerkiksi %systemdrive%\kansion_nimi

  • Verkkopolut, esimerkiksi \\palvelin\resurssi

  Luettelon on oltava yhdellä rivillä, eri kansiot puolipisteillä erotettuina.

 • Jos DevicePath-rekisteriavaimessa luetelluissa kansioissa on alikansioita, myös alikansiot ovat mukana haussa. Esimerkiksi jos yksi poluista on c:\, Windows kohdistaa haun koko asemaan.

 • Ohjainkokonaisuuden lisääminen DevicePath-rekisteriavaimessa mainittuun kansioon ei poista ohjainkokonaisuuden allekirjoituksesta johtuvia kehotteita. Jos kokonaisuutta ei ole allekirjoitettu tai jos sen on allekirjoittanut tuntematon julkaisija tai julkaisija, johon ei luoteta, käyttäjää pyydetään yhä hyväksymään julkaisija valintaikkunassa. Jos ohjaimen allekirjoittamiseen käytetty varmenne lisätään Luotetut julkaisijat -säilöön, järjestelmä ei näytä ylimääräistä kehotetta. Lisätietoja laiteohjainten allekirjoittamisesta on Microsoftin sivustossa (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923 (sivu voi olla englanninkielinen)).


Sisällys