W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby skonfigurować konkretne urządzenia podczas uaktualniania komputera z systemu jednoprocesorowego do wieloprocesorowego.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Przestroga

Uaktualnianie komputera z systemu jednoprocesorowego do wieloprocesorowego może doprowadzić do wyłączenia sprzętu i spowodować nieprawidłowe działanie komputera lub uniemożliwić korzystanie z niego. Uaktualnianie powinno być wykonywane jedynie przez użytkowników mających dogłębną wiedzę na temat sprzętu komputerowego oraz ustawień konfiguracyjnych.

Aby uaktualnić komputer z systemu jednoprocesorowego do wieloprocesorowego:
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij dwukrotnie węzeł Komputer.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy model komputera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. To spowoduje uruchomienie Kreatora aktualizacji sprzętu.

  5. Wybierz opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

  6. Wybierz opcję Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze.

  7. Na stronie Aktualizuj oprogramowanie sterownika kliknij odpowiedni typ komputera na liście Model, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  8. Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie kreatora.

  9. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie.


Spis treści