Ha felhasználókat szeretne létrehozni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokban (AD LDS), először importálja a szolgáltatáshoz tartozó választható felhasználói osztályokat az AD LDS-sémába. Ezek a felhasználói osztályok importálható LDF-fájlokban találhatók, amelyek az AD LDS szolgáltatást futtató számítógép %windir%\adam mappájában helyezkednek el.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának Rendszergazdák csoportjához kell tartoznia. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként definiált rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Az AD LDS szolgáltatás felhasználói osztályainak importálása
 1. Nyisson meg egy parancssori ablakot.

 2. Írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

  ldifde -i -f %windir%\adam\fájlnév -s számítógépnév:port [-b felhasználónév tartomány jelszó] -k -j . -c "CN=Schema,CN=Configuration,DC=X" #schemaNamingContext

  ahol a fájlnév az AD LDS szolgáltatás egyik LDF-fájljának neve, a számítógépnév:port az AD LDS-példányt futtató számítógép neve és portszáma, a felhasználónév tartomány jelszó pedig az a fiók, amelyet a parancs futtatásához használni szeretne.

  A parancs futtatásakor az alábbihoz hasonló szöveg jelenik meg a képernyőn:

  Connecting to "localhost"
  Logging in as current user using SSPI
  Importing directory from file "ms-user.ldf"
  Loading entries................................
  65 entries modified successfully.
  The command has completed successfully

Paraméter Leírás

-i

Importálás végrehajtása.

-f

Az importálandó vagy az exportálandó fájl megadása.

-s

Az AD LDS-példány állomásnevének és portszámának megadása.

-b

A művelet során használandó biztonsági hitelesítő adatok megadása.

-k

Hibák esetén a művelet folytatása.

-j

Naplófájl létrehozása a megadott könyvtárban, ebben az esetben az aktuális (.) könyvtárban.

-c "CN=Schema,CN=Configuration,DC=X" #schemaNamingContext

Ezt a karakterláncot ne módosítsa.

A -c paraméter az importálás során egy másik karakterlánccal helyettesíti a megadott karakterláncot az LDF-fájlban. Az LDF-fájlban megadott megkülönböztető nevet (például CN=Schema,CN=Configuration,DC=X) a program az adott AD LDS-példány séma-címtárpartíciójának megkülönböztető nevére cseréli, amelyet a #schemaNamingContext állandótól kap.

Cserélendő... Csere erre...

számítógépnév:port

Az AD LDS-példány állomásneve és portszáma. Használhatja a localhost nevet is számítógépnév megadásához, ha a helyi számítógépet felügyeli.

felhasználónév tartomány jelszó

Az Active Directory LDS-rendszergazdai fiókként használt fiók fiókneve, tartományneve és jelszava.

A parancs teljes szintaxisának megtekintéséhez, vagy a felhasználói fiók adatainak megadására vonatkozó további információk eléréséhez írja be a parancssorba a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

ldifde /?

További szempontok

 • Parancssori ablak megnyitásához kattintson a jobb gombbal a Start menü Parancssor elemére, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.

 • Az AD LDS szolgáltatásban az alábbi importálható felhasználói osztályokat tartalmazó LDF-fájlok érhetők el. E fájlok a %windir%\adam könyvtárban találhatók.

  LDIF-fájl Felhasználói osztályok A fájl importálásának lehetséges célja

  MS-ADAM-DisplaySpecifiers-0409.LDF

  • N/A

  Az Active Directory beépülő moduljainak (például az Active Directory – helyek és szolgáltatások) használata az AD LDS szolgáltatásban.

  MS-AdamSyncMetadata.LDF  Az AD LDS szinkronizálása az Active Directory tartományi szolgáltatásokkal (AD DS) az adamsync használatával.

  MS-AZMan.LDF  A Windows engedélyezéskezelőjének használata az AD LDS szolgáltatásban.

  MS-InetOrgPerson.LDF

  • Person

  • Organizational-Person

  • User

  • inetOrgPerson

  Felhasználói objektumok létrehozása az AD LDS címtárban és az az RFC 2798-as számú dokumentumban definiált InetOrgPerson osztály felhasználóinak létrehozása. Az MS-InetOrgPerson.LDF olyan mintafájl, amely az adott követelményeknek megfelelően módosítható.

  MS-User.LDF

  • Person

  • Organizational-Person

  • User

  Felhasználói objektumok létrehozása az AD LDS címtárban az RFC 2798-as számú dokumentumban definiált InetOrgPerson osztály felhasználóinak létrehozása nélkül. Az MS-User.LDF olyan mintafájl, amely az adott követelményeknek megfelelően módosítható.

  MS-UserProxy.LDF

  • User-Proxy

  Egyszerű proxyobjektumok létrehozása az AD LDS szolgáltatásban kötésátirányításhoz. Az MS-UserProxy.LDF olyan mintafájl, amely az adott követelményeknek megfelelően módosítható.

  MS-UserProxyFull.LDF

  • User-Proxy-Full

  Teljes proxyobjektumok létrehozása az AD LDS szolgáltatásban kötésátirányításhoz. A fájl használatához importálni kell az MS-InetOrgPerson.LDF vagy MS-User.LDF fájlt is. Az MS-UserProxyFull.LDF olyan mintafájl, amely az adott követelményeknek megfelelően módosítható.

 • Az ldifde használata helyett az AD LDS nem kötelező felhasználói osztályai az AD LDS telepítése során is importálhatók.

 • Ha a -b paraméter használatával nem adja meg a biztonsági hitelesítő adatokat, az ldifde eszköz az aktuálisan bejelentkezett felhasználó azonosító adatait használja.

További hivatkozások


Tartalom