Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) a címtáradatokat hierarchikus fájlalapú címtárban tárolják. Alapértelmezés szerint egy adott AD LDS-példány címtára az alábbi fájlban található:

%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\példánynév\data\adamntds.dit

Minden AD LDS-példány külön címtártárolóval rendelkezik. Az AD LDS szolgáltatásban végrehajtott összes adatművelet (keresés, olvasás, importálás, exportálás, indexelés, replikáció, biztonsági mentés és visszaállítás) valamilyen módon az AD LDS-címtárat használja. A címtártároló logikai címtárpartíciókba, más néven névhasználati környezetekbe van szervezve.

Megjegyzés

Az Active Directory tartományi szolgáltatásokhoz (AD DS) hasonlóan az AD LDS is az Extensible Storage Engine (ESE) adatbázismotor segítségével kezeli a címtárát.

Címtárpartíciók

Az AD LDS címtára logikai címtárpartíciókba van szervezve. Háromféle címtárpartíció létezik: konfigurációs, alkalmazásspecifikus és séma-címtárpartíció. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások mindegyik címtára egy konfigurációs címtárpartícióval, egy séma-címtárpartícióval és nulla vagy több alkalmazásspecifikus címtárpartícióval rendelkezhet. Az alábbi táblázat e címtárpartíciók típusait és tartalmát foglalja össze, és jelzi, hogy az adott partíció kötelező-e az AD LDS használatához.

Partíció típusa Megkülönböztető név Kötelező/nem kötelező Tartalma

Konfigurációs címtárpartíció

CN=Configuration,CN={GUID}

Kötelező

Az AD LDS konfigurációs adatai

Séma-címtárpartíció

CN=Schema,CN=Configuration,CN={GUID}

Kötelező

Osztály- és attribútumdefiníciók

Alkalmazásspecifikus címtárpartíció

A partíciók létrehozásakor kell hozzárendelni

Nem kötelező

Alkalmazásadatok

Konfigurációs címtárpartíció

A konfigurációs címtárpartíció egyebek mellett információkat tartalmaz az AD LDS-replikáció ütemezésére, a replikakészletekre, a replikakészlet más partícióinak definíciójára, továbbá adott replikakészletben lévő felhasználókra és csoportokra vonatkozóan.

Séma-címtárpartíció

A séma-címtárpartíció a címtárban tárolható adatok típusának definícióit tartalmazza. Az AD LDS címtárszolgáltatás a séma-címtárpartícióban lévő definíciók alapján biztosítja az adatok konzisztenciáját. Emellett az alkalmazások a séma-címtárpartícióra hivatkozva állapíthatják meg, hogy az AD LDS-példány milyen típusú adatok használatát engedélyezi. A séma bővítésével lehetővé teheti az AD LDS számára egy adott alkalmazásra jellemző adatok tárolását. További információt az AD LDS-sémákról Az Active Directory LDS-séma ismertetése című témakörben talál.

Megjegyzés

A rendszer közös konfigurációs címtárpartíciót és közös séma-címtárpartíciót replikál az egyazon konfigurációkészletbe tartozó AD LDS-példányok részére. További információt a repikációról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások replikációjának és konfigurációkészleteinek ismertetése című témakörben talál.

Alkalmazásspecifikus címtárpartíciók

Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók az alkalmazások által használt adatokat tartalmazzák. Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók létrehozhatók az AD LDS telepítésekor vagy a telepítés után tetszőleges időpontban. Az alkalmazástól függően a séma kibővítését elvégezheti kézzel, vagy lehetővé teheti, hogy az alkalmazás automatikusan kibővítse a sémát. Az adott alkalmazásspecifikus címtárpartícióban tárolt adatokat általában az alkalmazáson keresztül kezelheti. Az alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozása után az AD LDS a partícióra hivatkozó objektumokat a következő helyen tárolja: CN=Partitions,CN=Configuration.

További hivatkozások


Tartalom