Címtárpartíciók felügyelete

Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokban (AD LDS) háromféle címtárpartíció létezik: konfigurációs, alkalmazásspecifikus és séma-címtárpartíció. A konfigurációs címtárpartíció és a séma-címtárpartíció a telepítés folyamán automatikusan létrejön. Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók a telepítés folyamán és utólag egyaránt létrehozhatók. Az AD LDS minden címtárpartíciója egyedi megkülönböztető névvel rendelkezik. Az AD LDS címtárpartícióinak megkülönböztető neve Domain Naming System (DNS) vagy X.500 formátumú név lehet. Az AD LDS-példány alapértelmezés szerint nem definiál névhasználati környezetet, de beállítható úgy, hogy az ügyfeleknek alapértelmezett névhasználati környezetet biztosítson. Az AD LDS konfigurációs és séma-címtárpartíciói az AD LDS telepítőprogramja által telepített felügyeleti eszközeivel tekinthetők meg és kezelhetők. Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók általában címtárbarát alkalmazásokkal kezelhetők.

Címtárpartíciók létrehozása

A konfigurációs és séma-címtárpartíciók az AD LDS-példány telepítésekor automatikusan létrejönnek. (E partíciók csak az AD LDS telepítésekor hozhatók létre.) Ha telepítéskor úgy dönt, hogy az AD LDS-példányt egy meglévő konfigurációkészlethez csatlakoztatja, a telepítőprogram a konfigurációs és séma-címtárpartíciókat a konfigurációkészlet egyik AD LDS-példányából replikálja az új példányba. Új AD LDS-példány telepítése esetén a telepítőprogram a konfigurációs és séma-címtárpartíciók alapértelmezett verzióját hozza létre. Ha adathordozóról telepíti az AD LDS-példányt, az új példány konfigurációs és séma-címtárpartíciói az adathordozón lévő címtárpartíciók replikái lesznek.

Új AD LDS-példány telepítése esetén már meglévő példányok egy vagy több alkalmazásspecifikus címtárpartícióját is replikálhatja. Dönthet új alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozása mellett is. Ha a telepítés folyamán új alkalmazásspecifikus címtárpartíciót hoz létre, azt egyedi megkülönböztető névvel kell ellátnia. Az új címtárpartíció mindössze egyetlen tárolóobjektumot tartalmaz, amely a megadott megkülönböztető nevet tárolja.

A címtárpartíciók elnevezése

Az AD LDS minden címtárpartíciója egyedi megkülönböztető névvel rendelkezik. Az AD LDS mind a DNS, mind az X.500 formátumú neveket támogatja a legfelső szintű címtárpartíciók esetében, beleértve a megkülönbözető nevek alább felsorolt attribútumait.

Megkülönbözető név attribútuma Jelentés

C=

Ország/terület

CN=

Köznapi név

DC=

Tartomány-összetevő

L=

Hely

O=

Szervezet

OU=

Szervezeti egység

Alapértelmezett névhasználati környezet megadása

Az AD LDS-példány nem biztosít alapértelmezett névhasználati környezetet. Az AD LDS azonban beállítható úgy, hogy alapértelmezett névhasználati környezetet biztosítson. Ehhez meg kell adni az NTDSA objektum msDS-defaultNamingContext attribútumának értékét.

Az msDS-defaultNamingContext attribútum alapértelmezés szerint nem tartalmaz értéket. Ha beállít egy értéket az attribútumban, a program azt a rootDse objektum defaultNamingContext attribútumán keresztül továbbítja az ügyfélnek a rootDse objektum olvasásakor.

Amikor rootDSE objektumra vonatkozó kötési kérés érkezik a programhoz, az AD LDS a defaultNamingContext attribútum értékét adja vissza, ha az NTDSA objektum msDS-defaultNamingContext attribútumának értéke megegyezik a memóriába betöltött névhasználati környezet legfelső szintű tárolójának megkülönböztető nevével. Ellenkező esetben a program nem ad vissza értéket.

Címtárobjektumok importálása és exportálása

Címtárobjektumok importálásához és exportálásához több módszert alkalmazhat, akár séma-címtárpartíciókba, akár alkalmazásspecifikus címtárpartíciókba szeretne objektumokat importálni vagy azokból exportálni. LDF-fájlok importálásához és exportálásához használja az ldifde parancssori eszközt. A vesszővel tagolt CSV-fájlok a csvde parancssori eszközzel importálhatók és exportálhatók.

Alkalmazásspecifikus címtárpartíciók felügyelete

Alkalmazásspecifikus címtárpartíciókat a telepítés során hozhat létre. A telepítés után tetszőleges időpontban szintén létrehozhat alkalmazásspecifikus címtárpartíciókat, mind az AD LDS felügyeleti eszközeivel, mind egy címtárhasználatra alkalmas alkalmazással. Termelési környezetben az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók és az azokban tárolt adatok kezelése általában címtárbarát alkalmazásokkal történik.

Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók létrehozásáról további információkat az Alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozása című témakörben találhat.

További hivatkozások


Tartalom