Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) minden egyes példánya egy vagy több, alkalmazásadatokat tároló alkalmazásspecifikus címtárpartíciót tartalmazhat. Az Active Directory LDS-példány mindegyik alkalmazásspecifikus címtárpartíciója egyetlen, a címtárban tárolható objektumokat és attribútumokat definiáló sémán osztozik. Alkalmazásspecifikus címtár létrehozásakor létrehozhat új, üres partíciót, vagy replikálhatja egy másik Active Directory LDS-példány egy vagy több alkalmazásspecifikus címtárpartícióját.

Művelet Témakör

Az Active Directory LDS alkalmazásspecifikus címtárpartícióinak áttekintése.

A címtárpartíciók ismertetése

Alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozása.

Alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozása


Tartalom