Każde wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) może zawierać jedną lub więcej partycji katalogu aplikacji, służących do przechowywania danych aplikacji. Wszystkie partycje katalogu aplikacji w wystąpieniu katalogu usług LDS w usłudze AD współużytkują pojedynczy schemat definiujący obiekty i atrybuty, jakie mogą być przechowywane w tym katalogu. Podczas tworzenia katalogu aplikacji można utworzyć nową, pustą partycję aplikacji albo zreplikować jedną lub więcej partycji katalogu aplikacji z istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o partycjach katalogu aplikacji usług LDS w usłudze AD.

Opis partycji katalogu

Tworzenie partycji katalogu aplikacji.

Tworzenie partycji katalogu aplikacji


Spis treści