Na stronie Kopiowanie partycji katalogu aplikacji można określić jedną lub kilka partycji katalogu aplikacji do skopiowania z zestawu konfiguracyjnego, do którego następuje przyłączanie. Podczas przyłączania do zestawu konfiguracyjnego kopiowanie jakichkolwiek partycji katalogu aplikacji nie jest wymagane.

Nawet jeśli nie zostanie wybrana opcja kopiowania partycji katalogu aplikacji, z zestawu konfiguracyjnego, do którego następuje przyłączanie, zawsze będą kopiowane partycje konfiguracji i katalogu schematu.

Uwaga

Jeśli lista Dostępne partycje nie zawiera partycji katalogu aplikacji, wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) określone na stronie Przyłączanie do zestawu konfiguracyjnego nie zawiera żadnych partycji katalogu aplikacji.

Dodatkowe informacje


Spis treści