Na stronie Przyłączanie do zestawu konfiguracyjnego należy określić wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services), z którego mają być replikowane partycje katalogu schematu i konfiguracji dla nowo instalowanego wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Wystąpienie usług LDS w usłudze AD wskazane na tej stronie określa także zestaw konfiguracyjny usług LDS w usłudze AD, w którym będzie uczestniczyć nowe wystąpienie.

Ważne

W przypadku instalowania repliki wystąpienia usług LDS w usłudze AD w istniejącym zestawie konfiguracyjnym, który zawiera wystąpienia tych usług należące do wielu lasów, źródłowe wystąpienie usług LDS w usłudze AD do zreplikowania należy określić przy użyciu pełnej nazwy DNS, a nie adresu IP.

Dodatkowe informacje


Spis treści