På sidan Ansluta till en konfigurationsuppsättning måste du ange en AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Service) från vilken konfigurations- och schemakatalogpartitioner ska replikeras för den nya AS LDS-instans som du installerar. Den AD LDS-instans du anger på sidan bestämmer också i vilken AD LDS-konfigurationsuppsättning som den nya AD LDS-instansen kommer att delta.

Viktigt!

Om du installerar en AD LDS-instansreplik i en befintlig konfigurationsuppsättning som innefattar AD LDS-instanser i flera skogar, ska du använda hela DNS-namnet (Domain Name System) i stället för IP-adress när du anger den AD LDS-instanskälla som replikeringen ska göras från.

Ytterligare referenser


Innehåll