På sidan Välj tjänstkonto i guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services måste du välja ett tjänstkonto som ska användas med den här AD LDS-instansen. Det konto du väljer bestämmer i vilken säkerhetskontext AD LDS-instansen ska köras i. Om du ändrar tjänstkonto efter installationen kan ytterligare konfigurering krävas.

I de flesta fall är nätverkstjänstkontot valt som standardinställning för tjänstkonto i guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services. Nätverkstjänstkontot är ett särskilt, inbyggt konto med en behörighet som liknar den behörighet som ett autentiserat användarkonto har.

Kontots namn är NT INSTANS\NetworkService. Nätverkstjänstkontot har begränsad åtkomst till den lokala datorn. Den har autentiserad åtkomst, likom datorkontot, till nätverksresurser. Den begränsade åtkomsten hjälper till att skydda systemet om enskilda tjänster eller processer komprometteras. Tjänster som körs som nätverkstjänstkontot har åtkomst till nätverksresurser med hjälp av datorkontots autentiseringsuppgifter.

Kommentarer
  • Om du vill aktivera granskning för en AD LDS-instans som körs under ett annat tjänstkonto än nätverkstjänstkontot, måste du bevilja behörigheten Skapa säkerhetsgranskningar för det konto som används som AD LDS-tjänstkonto.
  • Om du vill aktivera granskning för en AD LDS-instans som körs under ett annat tjänstkonto än nätverkstjänstkontot måste du bevilja behörigheten Logga in som en tjänst för det konto som används som AD LDS-tjänstkonto.

Ytterligare referenser


Innehåll