Du kan använda Ldp.exe för att lägga till en ny programkatalogpartition i en befintlig AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services).

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem av gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Så här lägger du till en programkatalogpartition i en befintlig AD LDS-instans
 1. Öppna LDP och anslut och bind till en AD LDS-instans. Mer information finns i Använd Ldp.exe för att hantera en AD LDS-instans.

 2. Klicka på Lägg till underordnadBläddra-menyn.

 3. Skriv ett unikt namn på programpartitionen i DN.

 4. Under Redigera post skriver du ObjectClass i rutan Attribut och behållare i rutan Värden. Klicka sedan på Ange.

 5. Under Redigera post skriver du instanceType i rutan Attribut och 5 i rutan Värden och klickar sedan på Ange.

 6. Klicka på Kör.

  När den nya programkatalogpartitionen har lagts till visas följande i informationsfönstret:

  Tillagd {unikt namn}

  där unikt namn är det unika namn du skrev in i steg 3.

 7. Klicka på Stäng.

Ytterligare hänsyn

 • Om du vill öppna Ldp klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv ldp och klicka på OK.

 • Programkatalogpartitioner kan vara vilken objektsklass som helst, men de måste ha värdet 5 för attributet instanceType.

Ytterligare referenser


Innehåll