På sidan Kopiera programinformation kan du ange från vilken AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) eller -medieplats som repliken av AD LDS-instansen kommer att skapas. Med hjälp av nätverket kan du skapa en replik av en AD LDS-instans som körs på en annan server, eller också kan du installera en AD LDS-instans som har återställts från en AD LDS-säkerhetskopiering.

Ytterligare referenser


Innehåll