På sidan AD LDS-administratörer måste du välja en användare eller grupp som standardadministratör för den här instansen av AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Den användare eller grupp du väljer får fullständig administrativ kontroll över AD LDS-instansen.

Som standard anger guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services som administratör den användare som just nu är inloggad. Du kan ändra inställningen till något annat lokal- eller domänkonto eller lokal- eller domängrupp i nätverket.

Kommentarer
  • Om du anger en grupp som AD LDS-administratör, tilldelas alla medlemmar i den gruppen administrativ kontroll över AD LDS-instansen.
  • Den användare eller grupp som du väljer blir automatiskt medlem i gruppen Administratörer i AD LDS-instansens konfigurationskatalogpartition.
  • Ange inte inbyggda grupper eller konton som exempelvis DOMAIN\Administrators som AD LDS-administratör. Om du anger en grupp bör du i stället ange en domängrupp, exempelvis domännamn\Domänadministratörer där domännamn är namnet på din domän.

Ytterligare referenser


Innehåll