På sidan Portar kan du ange vilka kommunikationsportar som AD LDS-instansen (Active Directory Lightweight Directory Services) ska använda för att kommunicera med katalogaktiverade program. Katalogaktiverade program lokaliserar en AD LDS-instans med hjälp av en kombination av namnet på den dator där AD LDS-instansen körs och ett kommunikationsportnummer. En AD LDS-instans kan kommunicera via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) eller SSL (Secure Sockets Layer). Du måste ange ett portnummer för var och en.

Om du inte är säker på vilka kommunikationsportnummer som kan användas bör du acceptera standardvärdena.

Kommentarer
  • AD LDS använder som standard kommunikationsportnumren 389 och 636 för LDAP respektive SSL. Om någon av dessa portar redan används på måldatorn anger AD LDS första tillgängliga portnummer från och med 50000.
  • Om du planerar att köra AD LDS och AD DS (Active Directory Domain Services) samtidigt på samma dator måste du tilldela andra portar än 389 och 636 för AD LDS. AD DS måste använda portarna 389 och 636 (liksom portarna 3268 och 3269 om domänkontrollanten som kör AD DS är konfigurerad som en global katalog).

Ytterligare referenser


Innehåll