LDIF-filer (LDAP Data Interchange Format) innehåller en metod för att importera schemadefinitioner till en AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services). Du kan använda LDIF-filer för att överföra objekt mellan AD DS- och AD LDS-partitioner. Du kan importera en av flera LDIF-filer från Microsoft för att skapa användarobjekt eller proxyobjekt. Du kan även skapa LDIF-filer som innehåller objektdefinitioner som exporterats från andra LDAP-kompatibla kataloger.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-instanser.

Så här fungerar AD LDS-instanser

Läs om AD LDS-schema.

Så här fungerar AD LDS-schemat

Läs om Ldifde.

Ldifde

Kopiera LDIF-filen som du vill importera till servern.

 

Kör Ldifde.

Importera data till en AD LDS-instans


Innehåll