Guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services skapar en AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services). I följande avsnitt finns information om hur du utför anvisningarna i varje steg i guiden:

Följande steg visas när du skapar en replik av en AD LDS-instans:

Ytterligare referenser


Innehåll