På sidan Kopiera programkatalogpartitioner kan du ange en eller flera programkatalogpartitioner att kopiera från den konfigurationsuppsättning som du ansluter till. Det är inte nödvändigt att kopiera programkatalogpartitioner när du ansluter till en konfigurationsuppsättning.

Konfigurations- och schemakatalogpartitioner kopieras alltid från den konfigurationsuppsättning som du ansluter till, även om du väljer att inte kopiera några programkatalogpartitioner.

OBS

Om Tillgängliga partitioner inte innehåller några programkatalogpartitioner, innehåller inte den AD LDS-instans som du angav på sidan Ansluta till en konfigurationsuppsättning några programkatalogpartitioner.

Ytterligare referenser


Innehåll