I AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) hänvisar "tjänstinstans" (eller helt enkelt "instans") till ett exemplar av AD LDS som körs. Flera exemplar av AD LDS kan köras samtidigt på samma dator. (Detta gäller inte AD DS (Active Directory Domain Services)). Varje AD LDS-instans har ett separat katalogdatalager, ett unikt tjänstnamn och en unik tjänstbeskrivning som tilldelas under installationen. En instans kan tillhöra en konfigurationsuppsättning som ger replikering av instansdata till instanser som körs på separata servrar.


Innehåll