Använd guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services för att skapa AD LDS-tjänstinstanser (Active Directory Lightweight Directory Services). I AD LDS hänvisar "tjänstinstans" (eller helt enkelt "instans") till ett exemplar av AD LDS som körs. AD LDS-instanser kan tillhöra en konfigurationsuppsättning för att ge bättre feltolerans och belastningsutjämning. Alla AD LDS-instanser i en konfigurationsuppsättning replikerar en gemensam konfigurationskatalogpartition och en gemensam schemakatalogpartition, plus ett valfritt antal programkatalogpartitioner.

Om du vill skapa en AD LDS-instans och ansluta den till en befintlig konfigurationsuppsättning, skapar du en replik av en AD LDS-instans med guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services. Du måste känna till DNS-namnet (Domain Name System) på servern som kör en AD LDS-instans som tillhör konfigurationsuppsättningen, samt LDAP-porten (Lightweight Directory Access Protocol) som angavs när instansen skapades. Du måste också ange de unika namnen (kallas även DN) på de specifika programkatalogpartitioner som du vill kopiera från konfigurationsuppsättningen till den AD LDS-instans som du skapar.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Skapa en replik av en AD LDS-instans
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

  2. Klicka på Nästa på sidan Välkommen till guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

  3. Klicka på En replik av en befintlig instans på sidan Installationsalternativ och klicka sedan på Nästa.

  4. Skapa den nya instansen genom att följa anvisningarna i guiden.


Innehåll