Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) hizmet örnekleri oluşturmak için Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı kullanırsınız. AD LDS'de, "hizmet örneği" (veya yalnızca "örnek") deyimi, AD LDS'nin çalışan tek bir kopyası anlamına gelir. Hataya dayanıklılık ve yük dengelemesi sağlamak için, AD LDS örnekleri bir yapılandırma kümesinin parçası olabilir. Bir yapılandırma kümesindeki tüm AD LDS örnekleri, ortak bir yapılandırma dizin bölümünü ve ortak bir şema dizin bölümünü ve ayrıca birtakım uygulama dizin bölümlerini çoğaltır.

Bir AD LDS örneği oluşturmak ve varolan bir yapılandırma kümesine katmak için, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak bir çoğaltma AD LDS örneği oluşturun. Yapılandırma kümesine ait olan bir AD LDS örneğini çalıştıran sunucunun Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) adını ve ayrıca örnek oluşturulduğu sırada belirtilen Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) bağlantı noktasını bilmeniz gerekir. Ayrıca yapılandırma kümesinden, oluşturacağınız AD LDS örneğine kopyalamak istediğiniz belirli uygulama dizini bölümlerinin ayırt edici adlarını da (DN de denir) belirtebilirsiniz.

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Çoğaltma AD LDS örneği oluşturmak için
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı tıklatın.

  2. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulumu Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, İleri'yi tıklatın.

  3. Kurulum Seçenekleri sayfasında, Var olan bir örneğin kopyası’nı ve sonra da İleri'yi tıklatın.

  4. Sihirbazın yönergelerini izleyerek yeni örneği oluşturmayı tamamlayın.


İçindekiler