AD LDS'ye Giriş

Microsoft, dizin altyapılı uygulamalarda esnek desteğe gereksinim duyan kuruluşlar için Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'ni (AD LDS) geliştirdi. AD LDS, bir Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) dizin hizmetidir.

AD LDS, dizin altyapılı uygulamalar için Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nin (AD DS) gerektirdiği bağımlılıklar olmadan veri depolama ve alma işlevlerini sağlar. AD LDS, AD DS ile hemen hemen aynı işlevleri sağlar; ancak etki alanlarının veya etki alanı denetleyicilerinin dağıtımını gerektirmez. AD LDS'nin birden çok örneğini aynı anda tek bir bilgisayarda çalıştırabilir ve her AD LDS örneğinin şemasını bağımsız olarak yönetebilirsiniz.

AD LDS'deki yenilikler

Windows Server 2008 R2 işletim sisteminde AD LDS'de aşağıdaki özellikler yenidir:

  • AD LDS sunucusu rolü

  • AD DS ile tümleşim

Microsoft dizin teknolojileri

AD LDS ile, Microsoft bir dizin hizmetleri seçeneği sunmaktadır. AD LDS ve AD DS aynı çekirdek Microsoft dizin hizmetleri üzerine kuruludur, ancak bir kuruluştaki farklı gereksinimleri karşılarlar.

AD LDS, hem Windows sunucu işletim sistemi, hem de dizin altyapılı uygulamalar için dizin hizmetleri sağlar. Sunucu işletim sistemi için AD DS, ağ altyapısı, kullanıcı ve gruplar, ağ hizmetleri vb. ile ilgili kritik bilgileri depolar. Bu rolde, AD DS'nin tüm ormanda tek bir şema kullanması gerekir.

AD LDS, dizin altyapılı uygulamalar için dizin hizmetleri sağlar. AD LDS, AD DS etki alanlarını veya ormanlarını gerektirmez veya kullanmaz. Ancak AD DS'nin kullanıldığı ortamlarda, AD LDS, Windows güvenlik sorumlularının doğrulanması için AD DS'yi kullanabilir.

AD LDS ve AD DS aynı ağda birlikte çalışabilir. Ayrıca, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, AD LDS etki alanı kullanıcılarını ve çalışma grubu kullanıcılarını aynı anda destekleyebilir.

Tek bir ağda AD LDS ve AD DS

Dizin altyapılı uygulamalar

Dizin altyapılı uygulama, verileri depolamak için bir veritabanı, düz dosya veya başka bir veri depolama yapısı yerine (veya bunların yanı sıra) bir dizin kullanır. Piyasada satılan birçok uygulamada ve özel uygulamada dizin altyapılı bir tasarım kullanılmıştır. Dizin altyapılı tasarımın kullanıldığı uygulama türlerine örnek olarak müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları, insan kaynakları (İK) uygulamaları ve genel adres defteri uygulamaları gösterilebilir.

Hem dizin hizmetleri (AD LDS gibi) hem de ilişkisel veritabanları veri depolama ve alma işlevlerini sağlar, ancak en iyi duruma getirme açısından farklıdırlar. Dizin hizmetleri, okuma işlemleri için en iyi duruma getirilmiştir; ilişkisel veritabanları ise işlemler için en iyi duruma getirilmiştir. Genel olarak, uygulamanız veri yazma işleminden çok veri okuma işlemi yapıyorsa bir dizin hizmeti kullanmayı düşünebilirsiniz. Uygulamanız veri okuma işleminden çok veri yazma veya değiştirme işlemi gerçekleştiriyorsa, bir ilişkisel veritabanı kullanmayı düşünebilirsiniz.

Dizin hizmetleri bunlardan başka, dağıtılmış mimari (çok ana kopyalı tasarım, çoğaltma ve coğrafi ölçeklenebilirlik); kuruluşun tamamında uygulama ve platformlar arasında ortak olan kimlik verilerinin depolanması; esnek veri şeması ve iyi ayarlanmış erişim ilkeleri gibi yararlar da sağlar.

Ek başvurular


İçindekiler