ldifde yardımcı programı dizin nesnelerini oluşturur, değiştirir ve siler. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'ni (AD LDS) diğer dizin hizmetlerindeki verilerle doldurmak için ldifde yardımcı programını kullanabilirsiniz. ldifde yardımcı programını, şemayı genişletmek ve başka uygulama ve hizmetlere kullanıcı ve grup bilgileri vermek için de kullanabilirsiniz. Örneğin, ldifde'yi başka bir dizin hizmetinden dizin nesneleri vermek için kullanabilir ve sonra dizin nesnelerini bir AD LDS örneğine almak için yine ldifde'yi kullanabilirsiniz.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

Dizin nesnelerini ldifde kullanarak almak ve vermek için
 1. Bir komut istemi açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dizin nesneleri almak için, komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

   ldifde -i -f dosyaadı -s sunucuadı:bağlantınoktası -m -a kullanıcıadı etkialanı parola

  • Dizin nesneleri vermek için, komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

   ldifde -e -f dosyaadı -s sunucuadı:bağlantınoktası -m -a kullanıcıadı etkialanı parola

Parametre Description

-i

Alma işlemi gerçekleştirir.

-e

Verme işlemi gerçekleştirir.

-f

Alınacak veya verilecek dosyayı belirtir.

dosyaadı

Alınacak veya verilecek dosyanın adı.

-s

AD LDS örneğinin veya diğer dizin hizmetinin ana bilgisayar adını ve bağlantı noktasını belirtir.

sunucuadı

AD LDS örneğinin veya diğer dizin hizmetinin ana bilgisayar adı.

bağlantı noktası

AD LDS örneğinin veya diğer dizin hizmetinin bağlantı noktası.

-m

Yalnızca Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) tarafından kullanılan öznitelikleri yoksayar (alma veya verme işlemi yapmaz).

Bu parametreyi, dizin nesnelerini varolan bir AD DS ormanından verip AD LDS'ye alırken kullanabilirsiniz.

-a

Hesap kimlik bilgilerini belirtir. Sağlanmamışsa, ldifde oturum açmış geçerli kullanıcının kimlik bilgilerini kullanır.

kullanıcıadı

Belirtilen dizin hizmetine bağlamak için kullanılacak hesabın kullanıcı adı.

etki alanı

Belirtilen dizin hizmetine bağlamak için kullanılacak hesabın etki alanı adı.

parola

Belirtilen dizin hizmetine bağlamak için kullanılacak hesabın parolası.

-h

Basit kimlik doğrulaması ve güvenlik katmanı (SASL) şifrelemesi kullanılarak parolaların alınmasına olanak tanır.

-c Dize1 Dize2

Tüm Dize1’leri Dize2 ile değiştirir. AD LDS ile çalışırken, .ldf dosyalarındaki dizeleri değiştirdiğiniz sırada şema dizini bölümü ve yapılandırma dizini bölümünün ayırt edici adları yerine #schemaNamingContext ve #configurationNamingContext sabitlerini kullanabilirsiniz.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

Ldifde /?

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Komut istemcisini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler