Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği, çalışan tek bir AD LDS örneğidir. Bir bilgisayarda aynı anda AD LDS'nin birden fazla kopyası çalışabilir. (Bu Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) için geçerli değildir.) Bu, birden fazla sunucuda örnekler çoğaltıldığında kullanılabilirliği artırır ve yük dengelemeyi geliştirir. AD LDS'nin her örneğinin farklı bir dizini, benzersiz bir hizmet adı ve örnek oluşturulduğu sırada atanan benzersiz bir hizmet tanımı vardır

Görev Başvuru

AD LDS örnekleriyle ilgili bilgileri okuyun.

AD LDS Örneklerini Anlama

Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırın.

Yeni AD LDS Örneği Oluşturma


İçindekiler