Active Directory® Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS), Windows Server® 2008 R2 işletim sisteminde bulunan ve Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ndeki (AD DS) bağımlılıklar ve etki alanıyla ilgili sınırlamalar olmaksızın, dizin altyapılı uygulamalar için esnek destek sağlayan Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) dizin hizmetidir. AD LDS'yi üye sunucularda veya tek başına sunucularda çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bir sunucuda, her biri bağımsız olarak yönetilen kendi şemasına sahip birden fazla AD LDS örneği de çalıştırabilirsiniz.

AD LDS'ye daha önce Active Directory Uygulama Modu (ADAM) denilmekteydi. Windows Server 2003 R2'de bu adla kullanılmaktaydı. Ayrıca Windows® XP Professional ve Windows Server 2003 için ayrı olarak da karşıdan yüklenebilir.


İçindekiler