Bir Yapılandırma Setine Katılma sayfasında, yüklediğiniz yeni AD LDS örneği için yapılandırma ve şema dizini bölümlerini çoğaltacağınız bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği belirtmeniz gerekir. Bu sayfada belirttiğiniz AD LDS örneği, yeni AD LDS örneğinin katılacağı AD LDS yapılandırma kümesini de belirler.

Önemli

Birden çok ormanda AD LDS örnekleri içeren varolan bir yapılandırma kümesine bir çoğaltma AD LDS örneği yüklüyorsanız, çoğaltma yapılacak kaynak AD LDS örneğini belirtirken IP adresi yerine tam Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) adını kullanın.

Ek başvurular


İçindekiler