Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ormanındaki verilerin bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği yapılandırma kümesiyle eşitlenmesi için iki adım gereklidir:

 1. AD LDS örneğini eşitleme için hazırlama.

 2. Verileri eşitleme.

Genellikle birinci adımı yalnızca bir kez gerçekleştirirsiniz. İkinci adımıysa AD LDS örneğini her güncelleştirmek istediğinizde uygularsınız.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

AD LDS örneğini eşitleme için hazırlama

AD LDS örneğini eşitleme için hazırlamak için
 1. Bir komut istemi açın.

 2. Komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

  cd %windir%\adam

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir AD LDS örneğini bir Windows Server 2003 ormanıyla eşitlemeye hazırlamak için, aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

   ldifde -i -u -f ms-adamschemaw2k3.ldf -s sunucu:bağlantı_noktası -b kullanıcı_adı etki_alanı parola -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext

  • Bir AD LDS örneğini bir Windows Server 2008 R2 ormanıyla eşitlemeye hazırlamak için, aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

   ldifde -i -u -f ms-adamschemaw2k8.ldf -s sunucu:bağlantı_noktası -b kullanıcı_adı etki_alanı parola -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext

  Önemli

  -j ve -c arasına nokta (.) eklemeniz gerekir.

 4. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  ldifde -i -s sunucu:bağlantı_noktası -c CN=Configuration,DC=X #ConfigurationNamingContext -f MS-AdamSyncMetadata.ldf

 5. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  notepad MS-AdamSyncConf.xml

 6. Not Defteri'nde, yapılandırma dosyasının içeriğinde aşağıdaki değişiklikleri yapın:

  • <source-ad-name> değerini kaynak AD DS etki alanı denetleyicisinin adıyla değiştirin.

  • <source-ad-partition> değerini kaynak etki alanın ayırt edici adıyla değiştirin.

  • <source-ad-account> değerini kaynak etki alanının Domain Admins grubundaki bir hesabın adıyla değiştirin.

  • <account-domain> değerini kaynak etki alanının tam Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) adıyla değiştirin.

  • <target-dn> değerini hedef AD LDS örneğinin bölümünün adıyla değiştirin.

  • <base-dn> değerini kaynak etki alanının temel ayırt edici adıyla değiştirin.

 7. Not Defteri'nde, Dosya menüsünde, Farklı Kaydet'i tıklatın, dosya için yeni bir ad yazın, Kaydet'i tıklatın ve Not Defteri'ni kapatın.

 8. Komut isteminde, önceki adımda xml_dosyası için kullanılan dosya adını kullanarak aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  adamsync /install sunucu:bağlantı_noktası .xml_dosyası

AD LDS örneğini eşitleme için hazırladıktan sonra, belirtilen AD DS ormanından AD LDS örneğine gerektiğinde veri eşitlemek için aşağıdaki yordamı uygulayabilirsiniz.

AD DS ormanı verilerini AD LDS örneğiyle eşitleme

AD DS ormanı verilerini AD LDS örneğiyle eşitlemek için
 • Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  adamsync /sync server:port configuration_dn /log

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Komut istemcisini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 • Aşağıdaki tablo, önceki yordamlardaki parametreleri ve sık kullanılan diğer adamsync parametrelerini içerir. adamsync parametreleri hakkında daha fazla bilgi için, komut istemine adamsync /? yazıp ENTER tuşuna basın.

  Parametre Açıklama

  /?

  Komut satırı seçeneklerini görüntüler.

  /i veya /install giriş_dosyası

  Belirtilen giriş dosyasının içerdiği yapılandırmayı yükler.

  /sync yapılandırma_dn

  Belirtilen yapılandırmayı eşitler.

  /fs yapılandırma_dn

  Belirtilen yapılandırma için tam çoğaltma eşitlemesi gerçekleştirir.

  /ageall yapılandırma_dn

  Belirtilen yapılandırma için silinmiş nesne temizliği araması gerçekleştirir. Silinmiş nesne araması, AD DS'deki AD LDS nesnelerini arayarak, bir yapılandırmadaki AD LDS nesnelerinin AD DS'de silinmiş olup olmadığını belirler.

  /so yapılandırma_dn nesne_dn

  Belirtilen yapılandırmada belirtilen nesne için bir çoğaltma eşitlemesi gerçekleştirir. Nesnenin geçerli ayırt edici adını kullanın.

 • Eşitlemek istediğiniz AD DS ormanındaki nesnelere veya bölümlere Okuma veya Dizin eşitleme erişiminiz olmalıdır.

 • Bu komutu çalıştırmak için AD LDS örneğindeki bir uygulama dizini bölümünde tam denetiminiz olmalıdır.

Ek başvurular


İçindekiler