Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nde (AD LDS) kullanıcıları ve grupları ADSI Düzenleyicisi ek bileşeni ve dizin altyapılı uygulamalar üzerinden yönetebilirsiniz. AD LDS'deki kullanıcı ve gruplar hakkında bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

AD LDS'de kullanıcı oluşturmak için, önce AD LDS ile sağlanan isteğe bağlı kullanıcı sınıflarını AD LDS şemasına almanız gerekir. Bu kullanıcı sınıfları, AD LDS'nin yüklendiği bilgisayardaki %windir%\adam dizininde bulunan alınabilir .ldf dosyalarında yer alır.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

Dizine AD LDS kullanıcısı eklemek için
 1. ADSI Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Kullanıcı eklemek istediğiniz AD LDS örneğine ve dizin bölümüne bağlantı kurun ve bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Örneğini Yönetmek için ADSI Düzenleyicisi'ni Kullanma.

 3. Konsol ağacında, kullanıcıyı eklemek istediğiniz dizin bölümünü çift tıklatın.

 4. Konsol ağacında, kullanıcıyı eklemek istediğiniz kapsayıcıyı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve Nesne'yi tıklatın.

 5. Sınıf seçin altında, kullanmak istediğiniz sınıfı tıklatın (user, inetOrgPerson, person veya OrganizationalPerson) ve sonra da İleri'yi tıklatın.

 6. Değer alanına yeni kullanıcının ortak adı (CN) olarak bir değer yazın ve İleri'yi tıklatın.

 7. Başka öznitelikler için değerler ayarlamak istiyorsanız, Diğer öznitelikler'i tıklatın.

 8. Yeni kullanıcı için diğer öznitelikleri ayarladıktan sonra Son'u tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • ADSI Düzenleyicisi'ni açmak için, AD LDS sunucu rolü yüklü olan bir bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ADSI Düzenleyicisi'ni tıklatın.

 • Varsayılan olarak, bir AD LDS kullanıcı hesabı, söz konusu kullanıcı hesabı oluşturulduğunda etkinleştirilir. Ancak, ADSI Düzenleyicisi ile oluşturulan bir AD LDS kullanıcı hesabında başlangıç parolası ayarlanmaz. Windows Server 2008 R2 üzerinde çalışan AD LDS örneklerinde yerel veya etki alanı parolası ilke kısıtlamaları etkindir ve AD LDS kullanıcı hesabı varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Kullanıcı hesabını etkinleştirebilmeniz için, öncelikle etkin parola ilkesi kısıtlamalarına uygun bir parola belirlemelisiniz.

 • AD LDS'de, nesne sınıfı tanımı SecurityPrincipal statik yardımcı sınıfını ve unicodePwd özniteliğini içeriyorsa, güvenlik sorumlusu olarak herhangi bir nesne sınıfı kullanılabilir.

 • user, inetOrgPerson ve OrganizationalPerson nesne sınıfları, AD LDS kullanıcı sınıfı şemaya alınıncaya kadar kullanılamaz.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Dizine AD LDS Kullanıcısı Ekleme (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137802). Windows PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Ek başvurular


İçindekiler