Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nde (AD LDS), "hizmet örneği" (veya yalnızca "örnek") deyimi, AD LDS'nin çalışan tek bir kopyası anlamına gelir. Bir bilgisayarda aynı anda AD LDS'nin birden fazla kopyası çalışabilir. (Bu Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) için geçerli değildir.) AD LDS'nin her örneğinin farklı bir dizin veri deposu, benzersiz bir hizmet adı ve yükleme sırasında atanan benzersiz bir hizmet tanımı vardır Bir örnek, ayrı sunucularda çalışan örneklere, örnek verilerinin çoğaltmasını sağlayan bir yapılandırma kümesinin bir parçası olabilir.


İçindekiler