Ldifde

Dizin nesnelerini oluşturur, değiştirir ve siler. ldifde komutunu kullanarak şemayı genişletebilir, kullanıcı ve grup bilgilerini diğer uygulamalara veya hizmetlere verebilir ve Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'ni (AD LDS) diğer dizin hizmetlerinden verilerle doldurabilirsiniz.

Sözdizimi

ldifde [-i] [-f DosyaAdı] [-s SunucuAdı] [-c Dize1 Dize2] [-v] [-j Yol] [-t BağlantıNoktasıNumarası] [-d TemelDN] [-r LDAPFiltresi] [-p Kapsam] [-l LDAPÖznitelikListesi] [-o LDAPÖznitelikListesi] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a KullanıcıAyırtEdiciAdı Parola] [-b KullanıcıAdı EtkiAlanı Parola] [-?]

Parametreler

-i
Alma modunu belirtir. Alma modu belirtilmemişse, varsayılan mod değeri vermedir.

-f DosyaAdı
Alınan veya verilen dosya adını tanımlar.

-s SunucuAdı
Alma veya verme işleminin yapılacağı bilgisayarı belirtir. Varsayılan olarak, ldifde komutu ldifde yüklü olan bilgisayarda çalışacaktır.

-c Dize1 Dize2
Tüm Dize1’leri Dize2 ile değiştirir. Bunu genellikle, bir etki alanından diğerine veri alırken ve verme etki alanının ayırt edici adının (Dize1) alma etki alanınınkiyle (Dize2) değiştirilmesi gerektiğinde kullanırsınız.

-v
Ayrıntılı modu ayarlar.

-j Yol
Günlük dosyasının konumu ayarlar. Varsayılan değer, geçerli yoldur.

-t BağlantıNoktasıNumarası
Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) bağlantı noktası numarasını belirtir. Varsayılan LDAP bağlantı noktası değeri 389’dur. Genel katalog bağlantı noktası 3268’dir.

-d TemelDN
Veri vermek için temelinin ayırt edici adını ayarlar.

-r LDAPFiltresi
Veri vermek için LDAP arama filtresi oluşturur. Örneğin, belirli bir soyadına sahip tüm kullanıcıları vermek için aşağıdaki filtreyi kullanabilirsiniz: -r (and(objectClass=User)(sn=Soyadı))

-p Kapsam
Arama kapsamını ayarlar. Arama kapsamı seçenekleri şunlardır: Base, OneLevel veya SubTree.

-l LDAPÖznitelikListesi
Verme sorgusu sonuçlarında döndürülecek özniteliklerin listesini ayarlar. Bu parametre atlanırsa, tüm öznitelikler geri döndürülür.

-o LDAPÖznitelikListesi
Verme sorgusu sonuçlarında atlanacak özniteliklerin listesini ayarlar. Bunu genellikle, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’nden (AD DS) nesne verirken ve bunları başka bir LDAP uyumlu dizine alırken kullanırsınız. Öznitelikler başka bir dizin tarafından desteklenmiyorsa, bu seçeneği kullanarak öznitelikleri sonuç kümesinde atlayabilirsiniz.

-g
Disk bellekli aramaları atlar.

-m
ObjectGUID ve objectSID öznitelikleri gibi, yazılamayan öznitelikleri atlar.

-n
İkili değerlerin verilmesini atlar.

-k
Alma işlemi sırasında hataları yok sayar ve işleme devam eder. Aşağıda, yoksayılan hataların tam bir listesi görülmektedir:

 • Nesne zaten grubun üyesi.

 • Alınan nesnenin başka bir özniteliği yoksa nesne sınıfı ihlali (belirtilen nesne sınıfının bulunmadığı anlamına gelir).

 • Nesne zaten var.

 • Kısıtlama ihlali.

 • Öznitelik veya değer zaten var.

 • Böyle bir nesne yok.

-a KullanıcıAyırtEdiciAdı Parola
Komutu, sağlanan KullanıcıAyırtEdiciAdı ve Parola'yı kullanarak çalışacak şekilde ayarlar. Varsayılan olarak, komut, ağa oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak çalışır. Bu seçenek -b seçeneğiyle birlikte kullanılamaz.

-b KullanıcıAdı EtkiAlanı Parola
Komutu, sağlanan KullanıcıAdı EtkiAlanı Parola'yı kullanarak çalışacak şekilde ayarlar. Varsayılan olarak, komut, ağa oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak çalışır. Bu seçenek -a seçeneğiyle birlikte kullanılamaz.

-?
Komut menüsünü görüntüler.

Açıklamalar

 • -c parametresi ile, şema dizini bölümü ve yapılandırma dizini bölümü ayırt edici adları yerine #schemaNamingContext ve #configurationNamingContext sabitlerini kullanabilirsiniz.

 • ldifde komutu ile birlikte kullanmak üzere alma dosyasını oluştururken, alma dosyasının içereceği değişikliklerin türünü belirtmek için bir changeType değeri kullanın. Aşağıdaki tabloda bulunan changeType değerleri kullanılabilir.

  Değer Açıklama

  add

  Yeni içeriğin alma dosyasında olduğunu belirtir.

  modify

  Varolan içeriğin alma dosyasında değiştirildiğini belirtir.

  delete

  İçeriğin alma dosyasından silindiğini belirtir.

Aşağıda, add değerini kullanan bir LDAP Veri Değişim Biçimi (LDIF) alma dosyası biçimi örneği yer almaktadır:

DN: CN=ÖrnekKullanıcı,DC=EtkiAlanıAdı

changetype: add

CN: ÖrnekKullanıcı

description: DosyaAçıklaması

objectClass: User

userPrincipalName: ÖrnekKullanıcı

Örnekler

Döndürülen nesnelerin yalnızca ayırt edici adını, genel adını, adını, soyadını ve telefon numarasını almak için aşağıdakileri yazın:

-l AyırtEdiciAd, CN, VerilenAd, SN, Telefon

Bir nesnenin genel benzersiz tanımlayıcısını (GUID) atlamak için şunu yazın:

-o whenCreated, whenChanged, objectGUID

Biçim göstergesi

Biçim Anlamı

İtalik

Girdiğiniz bilgiler

Bold

Tam olarak gösterildiği gibi yazmanız gereken öğeler

Üç nokta (...)

Komut satırında birkaç kez yinelenebilen parametre

Köşeli ayraçlar arasında ([])

İsteğe bağlı öğeler

Kaşlı ayraçlar ({}) arasında; seçimler dik çizgi (|) ile ayrılır. Örnek: {even|odd}

İçlerinden yalnızca birini seçebileceğiniz seçim kümesi

Courier yazı tipi

Kod veya program çıktısı.

Ek başvurular


İçindekiler