Dizin bölümlerini yönetme

Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nde (AD LDS) üç tür dizin bölümü vardır: yapılandırma, şema ve uygulama. Yapılandırma ve şema dizini bölümleri yükleme sırasında otomatik olarak oluşturulur. Uygulama dizini bölümleri yükleme sırasında veya sonrasında oluşturulabilir. Her AD LDS dizini bölümünün benzersiz bir ayırt edici adı vardır. AD LDS'de dizin bölümlerinin ayırt edici adları hem Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) stili, hem de X.500 stili adlandırmayı destekler. Bir AD LDS örneği, varsayılan olarak bir adlandırma bağlamı belirtmez; ancak, istemcilerine bir varsayılan adlandırma bağlamı sağlayacak biçimde yapılandırılabilir. AD LDS yapılandırma ve şema dizin bölümlerini görüntülemek ve yönetmek için, AD LDS kurulumu sırasında yüklenen AD LDS yönetim araçlarını kullanabilirsiniz. Uygulama dizini bölümleri genelde dizin altyapılı uygulamalar aracılığıyla yönetilir.

Dizin bölümleri oluşturma

Şema ve yapılandırma dizini bölümleri, bir AD LDS örneğinin yüklenmesi sırasında otomatik olarak oluşturulur. (Aslında, şema ve yapılandırma dizin bölümleri yalnızca AD LDS yükleme sırasında oluşturulabilir.) Yüklenmekte olan AD LDS örneğini varolan bir yapılandırma kümesine katmayı tercih ederseniz, yapılandırma kümesindeki bir AD LDS örneğinde bulunan şema ve yapılandırma dizini bölümleri yeni örneğe çoğaltılır. Yeni bir AD LDS örneği yüklerseniz, yükleme işlemi, şema ve yapılandırma dizini bölümlerinin varsayılan sürümlerini oluşturur. Bir AD LDS örneğini ortamdan yüklerseniz, yeni AD LDS örneğinin şema ve yapılandırma dizini bölümleri, ortamda bulunan dizin bölümlerinin kopyalarıdır.

Yeni bir AD LDS örneği yüklediğinizde, varolan bir AD LDS örneğinden bir veya daha fazla uygulama dizini bölümünü çoğaltmayı da seçebilirsiniz. Veya yeni bir uygulama bölümü oluşturmayı seçebilirsiniz. Yükleme sırasında yeni bir uygulama dizini bölümü oluşturduğunuzda, bölüm için benzersiz bir ayırt edici ad belirtmelisiniz. Yeni uygulama dizini bölümü, belirttiğiniz ayırt edici adla tek bir bölüm kapsayıcı nesnesinden oluşur.

Dizin bölümlerini adlandırma

Her AD LDS dizini bölümünün benzersiz bir ayırt edici adı vardır. AD LDS, üst düzey dizin bölümleri için aşağıdaki tabloda listelenen ayırt edici ad öznitelikleri de dahil, hem DNS stili, hem de X.500 stili adları destekler.

Ayırt edici ad özniteliği Anlamı

C=

Ülke/bölge

CN=

Ortak ad

DC=

Etki alanı bileşeni

L=

Konum

O=

Kuruluş

OU=

Kuruluş birimi

Varsayılan adlandırma bağlamını belirleme

Varsayılan olarak, bir AD LDS örneğinde varsayılan adlandırma bağlamı sağlanmaz. Ancak, NTDSA nesnesindeki msDS-defaultNamingContext özniteliği için bir değer belirtmek yoluyla, AD LDS'yi bir varsayılan adlandırma bağlamı sağlayacak biçimde yapılandırabilirsiniz:

Varsayılan olarak, bu msDS-defaultNamingContext özniteliği değer içermez. Öznitelikte bir değer ayarlanmışsa, rootDse nesnesi okunduğunda bu değer rootDse nesnesinin defaultNamingContext özniteliği aracılığıyla istemciye döndürülür.

rootDSE nesnesinde bir bağlama istendiğinde, NTDSA nesnesinin msDS-defaultNamingContext özniteliğinde, örneği oluşturulan adlandırma bağlamının üst düzey kapsayıcısının ayırt edici adı belirtilmişse, AD LDS defaultNamingContext değerini döndürür. Aksi durumda, hiçbir değer döndürülmez.

Dizin nesnelerini alma ve verme

Şema dizini bölümlerinin yanı sıra uygulama dizini bölümleri arasında da dizin nesneleri almak ve vermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. ldifde komut satırı aracını kullanarak .ldf dosyalarını alabilir ve verebilirsiniz. csvde komut satırı aracını kullanarak .csv (virgülle ayrılmış) dosyaları alabilir ve verebilirsiniz.

Uygulama dizini bölümlerini yönetme

Kurulum sırasında bir uygulama dizini bölümü oluşturabilirsiniz. Uygulama dizini bölümlerini, AD LDS yönetim araçları veya dizin altyapılı uygulamalar aracılığıyla yükleme sonrasında da oluşturabilirsiniz. Üretim ortamlarında, genelde uygulama dizini bölümlerinizi ve içerdikleri verileri dizin altyapılı uygulamalar aracılığıyla yönetebilirsiniz.

Uygulama dizini bölümleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Uygulama Dizin Bölümü Oluşturma.

Ek başvurular


İçindekiler