Administrera katalogpartitioner

Det finns tre typer av katalogpartitioner i AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services): konfiguration, schema och program. Katalogpartitionerna konfiguration och schema skapas automatiskt under installationen. Programkatalogpartitioner kan skapas antingen under eller efter installationen. Varje AD LDS-katalogpartition har ett unikt namn. Båda namnformaten DNS (Domain Naming System) och X.500 kan användas för unika namn på katalogpartitioner i AD LDS. En AD LDS-instans anger inte namngivningskontext som standard, men den kan konfigureras för att ange en standardnamngivningskontext till klienter. Du kan visa och hantera AD LDS-konfiguration och schemakatalogpartitioner med AD LDS-administrationsverktyg som installeras tillsammans med AD LDS. Progamkatalogpartitioner hanteras normalt via katalogaktiverade program.

Skapa katalogpartitioner

Katalogpartitionerna schema och konfiguration skapas automatiskt under installation av en AD LDS-instans. (Katalogpartitionerna schema och konfiguration kan i själva verket bara skapas under installationen av AD LDS.) Om du väljer att ansluta den AD LDS-instans som installeras till en befintlig konfigurationsuppsättning, replikeras katalogpartitionerna schema och konfiguration från en AD LDS-instans i konfigurationsuppsättningen till den nya instansen. Om du installerar en ny AD LDS-instans skapas standardversioner av katalogpartitionerna schema och konfiguration under installationsprocessen. Om du installerar en AD LDS-instans från media, är katalogpartitionerna schema och konfiguration för den nya AD LDS-instansen repliker av katalogpartitionerna från mediet.

När du installerar en ny AD LDS-instans kan du också välja att replikera en eller flera programkatalogpartitioner från en befintlig AD LDS-instans. Annars kan du välja att skapa en ny programpartition. När du skapar en ny programkatalogpartition vid installationen måste du ange ett unikt namn på partitionen. Den nya programkatalogpartitionen består endast av ett partitionsbehållarobjekt med det unika namn du anger.

Namnge katalogpartitioner

Varje AD LDS-katalogpartition har sitt eget unika namn. AD LDS stöder både namn med DNS-format och X.500-format för katalogpartitioner på den högsta nivån, inklusive komponenterna för unika namn som finns i följande tabell.

Attribut för unikt namn Betydelse

C=

Land

CN=

Allmänt namn

DC=

Domänkomponent

L=

Plats

O=

Organisation

OU=

Organisationsenhet

Ange en standardnamngivningskontext

Standardinställningen är att en AD LDS-instans inte anger en standardnamngivningskontext. Du kan dock konfigurera AD LDS för att ange standardnamngivningskontext genom att ange ett värde för attributet msDS-defaultNamingContext i objektet NTDSA.

Standardinställningen är att attributet msDS-defaultNamingContext inte innehåller något värde. Om ett värde är angivet i attributet returneras det värdet till klienten via attributet defaultNamingContext i objektet rootDse när objektet rootDse läses.

När en bindning begärs för rootDSE-objektet, returnerar AD LDS värdet för defaultNamingContext om attributet msDS-defaultNamingContext i NTDSA-objektet är angivet till det unika namnet för en behållare på den högsta nivån för en initierad namngivningskontext. I annat fall returneras inget värde.

Importera och exportera katalogobjekt

Det finns flera sätt att importera och exportera katalogobjekt, både till och från schemakatalogpartitionen och till och från programkatalogpartitioner. Du kan använda kommandoradsverktyget ldifde för att importera och exportera LDF-filer. Du kan använda kommandoradsverktyget csvde för att importera och exportera kommaavgränsade SKV-filer.

Administrera programkatalogpartitioner

Du kan skapa en programkatalogpartition vid installationen. Du kan även skapa programkatalogpartitioner när som helst efter installationen, antingen med hjälp av AD LDS-administrationsverktygen eller via ditt katalogaktiverade program. I produktionsmiljöer hanterar du normalt dina programkatalogpartitioner och de data de innehåller via dina katalogaktiverade program.

Information om hur du skapar programkatalogpartitioner finns i Skapa en programkatalogpartition.

Ytterligare referenser


Innehåll